Episod 7.5: Det är mycket det här med det tekniska