Khui Kui Tao: 112. Chan Garage, Chiangmai

Duration: 17:15