Lars Bo Olesen - Principper for effektiv ledelse

Duration: 00:48:27