Home  /  Podcast Directory  /  International  /  An Saol


Last update: 2010-09-16

Seal sa Ghaeltacht

2010-09-16 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Tháinig mé abhaile ón gCeathrú Rua inné, áit ar chaith mé níos mó ná cóicíse ag foghlaim Gaeilge agus ag freastal ar ranganna le mo chairde ón Ollscoil. Nuair a bhí mé óg d'fhreatal mé ar chúrsaí Samradh sa Ghaeltacht ach is rud iomlán difriúil é dul ar ais agus tú níos sine. Ar an oíche dheireanach dúirt cara liom, 'caithfimid rud éigin mad a dhéanamh don oíche dheireach.' D'aontaigh mé leis, bhí mé ar tí a rá gur chóir dúinn éalú ón teach i lár na hoíche ag bualadh leis na cailíní ar an trá - mar is sin an rud a rinneamar iarracht a dhéanamh ar an oíche dheireanach nuair a bhíomar óg. Ach, anois bhí na cailíní ag fanacht sa seomra in aice linn, bhí sé fuair taobh amuigh agus bhí an trá i bhfad uainn. Chuamar chuig an bpub sa deireadh.
Thaitin an Ghaeltacht go mór liom. Dealbhraítear go mbeidh sí imithe laisigh de 20 bliain - rud nach gcreidim. B'fhéidir go mbeidh sí níos laige, ach beidh sí fós ann. Thaitin sé liom an tslí go raibh tú in ann gach rud a dhéanamh trí Ghaeilge, labhair siad Gaeilge sa bhanc, sa siopa, sa chlub oíche, san Internet Cafe, ar Aifreann agus i mbeagnach gach áit eile. Rud nadúrtha a bhí ann. Cé go ndearnamar an-chuid plé ar an nGaeltacht agus an méid deaontas atá a fháil aici, tá sé rí-thabhachta don teanga. Nuair a bhíomar ann, bhíomar ag iarraidh freastal ar na ranganna, bhíomar ag iarraidh Gaeilge a foghlaim. Is Gaeilge a labhraíomar agus muid raiding cistin bhean an tí ag a dó a chloig ar maidin.
Ach an rud a sheas amach dom ná gur fhagamar ó Bhaile Átha Cliath agus muid ag labhairt i mBéarla ar an mbus, d'fhilleamar ón nCeathrú Rua agus Gaeilge á labhairt againn.


x

Share: Seal sa Ghaeltacht


Kentucky

2009-03-31 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Táim i mo chónaí i Kentucky i Meiriceá le 7 mí anuas. Táim ag freastáil ar The University of Kentucky anseo i Lexington.Táim tar éis rudaí áirithe a thabhairt faoi dheara anseo. Mar shampla chreid mé i gconaí nach raibh mórán difríocht idir na hÉireannaigh agus na Meiriceánaigh ó thaobh cultúr de. Ach tá i bhfad níos mó ag baint le cutlúr seachas teanga. Tá an ciníochas anseo dochreidthe, tá an ghráin ag an-chuid do na daoine ar dhaoine gorma, cheap mé i gcónaí go raibh ciníochas in Éirinn ach ní féidir é a chur i gcomparáid leis an méid anseo. Agus anuas ar sin tá an ghráin acu ar an Uachtarán Obama. Ba é Kentucky an chéad stát sna Stáit Aontaite a glaoadh  ar son Mc Cain i toghachán na bliana seo. Tá sé suimiúil go gcreideann an mhéid sin daoine sa rud ceanna. Creidim go dtagann sé díreach óna dtuismitheoirí. Ní chreideann fórmhór na ndaoine i dtéamh domhanda! Cheap mé i gcónaí nach raibh an dara rogha againn ach le creidiúint ann toisc go bhfuil faoinise eolaíochta ann.
Tuigim go bhfuilim sa 'Bible Belt' agus nach bhfuil an tír ar fad mar an gceann, ach tá sé ionach suimiúil tuisicnt a fháil ar dearca na ndaoine anseo.
Rud eile a d'fhoghlaim mé agus mé anseo ná an mhéid tionchar atá ag ár dtír bheag ar an 'oileán mór.' Bhí ceiliúradh i ngach áit do Lá le Pádraig. Chomh maith le sin agus mé anseo d'fhoghlaim mé faoin mhéid ceol a thagann as Éireann, ceol a bhfuil clú ar anseo. Ceol iontach, agus ní amháin U2 atá i gceist agam.…

x

Share: Kentucky


Ardteist Amárach!

2008-06-03 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Cá mbeidh sich 9.30am amárach? Beidh mé ag déanamh m'ardteist! Abair paidir dom, beidh sé ag teastáil uaim!…

x

Share: Ardteist Amárach!


Suíomh Nua Raidio na LIfe

2008-05-10 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Is féidir libh breathnú ar an suíomh nua a bheidh ag Raidió na Life go luath ag www.rnl106.com/new…

x

Share: Suíomh Nua Raidio na LIfe


Slán Bertie

2008-04-28 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

"On that date, I will also tender my resignation as Uachtarán FHianna Fáil."
Is ag an bpointe sin gur thuig mé go maith nárbh é féin a cheap, ná a chum an oráid agus an bhéim á leagadh ag ár n-iarthaoiseach ar an seimhiú, ach bhí sé go maith ar aon chuma an píosa beag Gaeilge sin a chlóisteáil. Is mór an trua, nár thug sé an oráid ar fad trí mhéan na Gaeilge, ach faraor ní raibh Gaeilge ag iarthaoiseach na tíre seo. Is ait an rud é go raibh duine gan Ghaeilge i gceannas ar Fhianna Fáil ar an gcéad dul síos.

Bhunaigh Éamon de Valera an páirtí ar an 23ú lá de mhí Mhárta 1926 tar éis scaoilt i Sinn Féin. Bunaíodh é le trí bhunaidhm:
1. An tír a athaontú
2. Tír leordhóthanach a chruthú
3. An Ghaeilge a neartú.

Bhí grá ollmhór ag de Valera don teanga mar a léirigh sé in óráid a
thug sé ar Lá Fhéile Pádraig 1943: "Is níos mó ná siombail í (An
Ghaeilge); is páirt riachtanach í dár náisiúntacht. Déineadh í a mhúnlú
trí mhachnamh na céadta glúin a d'imigh romhainn.....tá sí níos
luachmhaire ná mar is féidir a thomhas".
Is dócha go mbeadh sé mí-shocháir go maith ina uaigh dá gtuigfeadh sé go raibh
duine gan Bhéarla chruinn, gan tagairt don Ghaeilge, i gceannas ar an
bpáirtí a bhunaigh sé siar i 1926 leis an bhfís/aisling ídéalach
sin.

Is ait an rud é freisin, gurbh é ár gcara Parthalán Ó hEachthairn a bhí ag cur bac ar Cheisteanna na gCinnirí a bheith tré mheán na Gaeilge, ba eisean an t-aon cheannaire ar
pháirtí ar bith sa Dáil gan Ghaeilge ar a dtoil acu. Is aisteach an rud é freisin gurbh é chomh maith a bhí i gceannas ar an taon pháirtí a raibh neartú na Gaeilge mar bhunaidhm acu! (Tá tuar dóchais ann go dtósnóidh Enda Kenny ag cur ceisteanna ar Bhrian Cowen trí Ghaeilge, mar a gheall sé, ó mhí Bhealtaine ar aghaidh)

Dá mbeadh meas ceart ag Parthalán Ó hEachthairn agus a chomhghleacaithe ar oidhreacht agus stair an pháirtí mar aon leis an nGaeilge í féin bheadh sé tar éis a sheacht ndícheall a dhéanamh gnó iomlán na Dála a bheith trí Ghaeilge mar a rinne rialtas na Catalóine i ndiaidh dóibh a bparlaimint fhéin a bhunú sa bhliain 1980. Tá fiú dlíthe sa Chatalóin a chuireann iachall ar ghnóthlachtaí uile gach eolas, ar nós biachláir agus fógraí, a bheith i gCatalóinis. Bá chóir go mbeadh náire orainn mar
náisiún.

Tá roinnt den lucht ar na meáin, áfach. Tá Teachtaí Dála ag maíomh le fada an lá nach dtugann na meáin Bhéarla ard ar bith ar chaint i nGaeilge. Léiríodh go raibh an ceart acu nuair nach bhfuair an chuid bheag d'oráid Bhrian Cowen a bhí i nGaeilgei ndiaidh dó a bheith tofa mar uachtarán Fhianna Fáil, fiú tagairt bheag ar phríomhnuacht na tíre ag a 6:01 an oíche sin - nó ar Nuacht ar bith ar éist mé leis an lá sin. Bhí cúis dhóchais le haithint ann áfach, seo giota beag den mhéad a bhí le rá ag ár dtaoiseach nua-thofa:

"I dtosach báire, ba mhaith liom labhairt i mo theanga dhúchais(............)Ó bhíos ar scoil, tá grá agam don teanga agus tá sé ar intinn agam gach tacaíocht a thabhairt do fhorbairt na Gaoluinne amach anseo. Cé nach féidir linn go léir ár dteanga a labhairt go líofa, táim cinnte go bhfuilimid báúil di. De bhárr go bhfuil cónaí orainn ar oileán atá ar imeall na hEorpa, níl brú orainn Gaoluinn a labhairt. Dá mbeimís lonnaithe i lár na hEorpa táim cinnte go mbeadh Gaoluinn már chéad teanga againn mar bheimís ag éisteacht le teangacha éagsúla agus in iomaíocht leo. Is cuid dár gcultúr dár n-oidhreacht, dár bhféinionannas í, ár dteanga agus caithimidne, baill Fhianna Fáil, tréan-iarracht a dhéanamh chun Gaoluinn a chur chun cinn. (........) Sé atá á mholadh agam ná stádas na teanga a ardú agus sochaí na tíre a spreagadh agus a ghríosadh chun cuspóirí ár sinsear a bhaint amach."

Cé nach bhfuil sé ar an gcaighdeán ceanna le horáid de Valera, tá sé i bhfad Éireann níos fearr ná rud ar bith a dúirt Parthalán Ó hEachthairn agus i gceannas ar an bPáirtí le deich mbliana anuas. Feicfimid conas a éireoidh le Brian
Cowen. Beidh le feiceáil! Ach, mar a deirtear – tús maith leath na hoibre!…

x

Share: Slán Bertie


Raidió na Life

2008-04-23 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Beidh mé ag cur cláir i láthair Dé hAoine seo óna 4:30-6:00pm ar Raidió na Life
106.4fm.

Is féidir libh éisteacht leis an gclár ar an raidió i mBÁC agus ar an idirlíon ar fud an domhain (anseo http://azul.streamguys.com/rnl106)

Is féidir libh teasc a sheoladh isteach i rith an cláir ag a 0866001064 nó ríomhphost ag eolas@rnl106.com,agus deirfidh mé hello libh.…

x

Share: Raidió na Life


Dawar Ó Briain

2008-01-28 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

x

Share: Dawar Ó Briain


Drugaí

2008-01-28 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Ní inniu ná inné a thoaigh daoine ag baint usáide as cócaon ná drúga ar bith eile. Téann fréamhacha na faidhbe sias sa stair. Ach is sna saolta deirenaacha go bhfuil an fhadhb tar éis forbairt. Ní hamháin cócaon, ach hearán chomh maith, tá údar imní ann. Tá sé deacair an tracht a chloisteáil ar dhrochthoradh éiin a chúisigh drugaíach, muna mbaineann sé leat, is annamh a dhéantar mórán machnaimh air, de gnáth déantar dearmad ar lastigh d chúpla nóiméad - tá an saol ró-ghnóthach. An cuma le héinne faoi na hadúiligh éadochasacha? Ní fheadar. Ach cén fáth, le déanaí in Éirinn, go bhfuil roinnt mhaith daoine tar éis bás a fháíl me thoradh ar chócaon? Tá freagra na ceiste sin agam.

Le déanaí, tá cúpla duine, Katie French ina measc tar éis bás a fháil mar thoradh ar úsáid cócaoin. Cé nach bhfuil bás Katie níos measa nó níos fearr ná bás an leaid óig i bPort Láirge, bhí clú agus cáil uirthi agus de bhrí in glacadh níos mó aird ar a bás. Níl insint béil ar an méid bróin a chúisíonn básanna gan ghá.

Chun cúis a mbás a fhiosrú, caithimid dul siar go Samraidh na bliana seo caite, an triú lá de mhí Iúil 2007. Cuireadh bád go tóin poill i gCam Uí Néid, Contae Chorcaí. Tháinig na Gardaí Síochánda agus Gardaí Chosta na hÉireann ar seasca haon beart, ar luach céad agus a seacht milliúin Euro ag snámh san fharraige. Ach, ar an drochuair, bhí seasca dó beart ar an mbád. Tá se fíor-dainséireach cócaon tais a ghlacad. Maíonn na Gardaí nach raibh nasc ar bith idir an sraith bása thit amach le déanaí agus an cócaon tais. Dúirt siad áfach, go raibh éigin ag cócaon tais le bás an leaid óig as Port Láirge. Níl siad ag iarraidh go gcuirfí lucht ar bith orthu agus óireana na báis seo dóibh le heagla a chur ar dhaoine roimh an drúga. Ach, creidim go láidir gur ghlac béag nó mór gach duine a fuiar bás mar thoradh ar úsáud cócaoin le déanaí cócaon ón mbeart marfachsin a d'éalaigh óna Gardaí. Sílim go dtuigeann na hiriseoirí ar fad é seo ach, go bhfuil eagla orthuscríobh faoi toisc go bhfuil an baol anngo gcuirfidh clanna na marbh an dlí orthu, mar atá Wayan O'Donahugh ag déanamh faoi láthair.

Ach, é sin raite, maraítar daoine toisc fáthanna eile tar éís dóibh drúga éigin a usáid. Tá go leor fáthanna éagsúla go dcasanna daoine ar dhrúgaí - fáthanna pearsanta atá ann de ghnáth. Mathaíonn go leor dóibh nach bhfuil fáth lena saol, casann siad ar dhrugaí agus is andúiligh iad gan mhoill. Tá sé deacair don ghnáthphobal a thuiscint an dóígh a bhfaigheann na drúgaí greim daingean ar dhaoine tar éís dóibhtrial a bhaint astu. Tosnaíonn na handúilih ag gadaíóchtchun airgead a shaothrú dá n-ándúilíocht agus go luath bíonn siad sáte sa bhfáinne fí, is saol ainnis atá romu san fhadthéarma.

Cad gur féidir linn, nó leis an rialtas a dhéanamh chun feabhas a chur ar an bhfadhb? Cosnóidh sé airgead mór dul i ngleic leis an bfadhb i gceart, ach is pinginí suaracha an méid sin airgid i gcompráid leis an suim ollmhór a bheidh le caitheamh amach anseo chun an scéal a chur ina cheart. Dar liom, is é patról ar gcóstaí a céad ghníomhacht a chaithfidh ár rialtas feabhas a chur air. De réir tuairsc a d'fhoilsigh fíú an CIA le déanaí, níl go leor á dhéanamh ag an rialtas lenár gcóstí a chosaint.

Tá sé de dhualgas orainn mar shochaí diriú ar fhadhb na ndrugaí. Samhlaigh saol amach anseo dá gcuirfeadh ár rialtas deireadh iomlán le drúdaí in Éirinn. Cuirfeach sé deireadh le go leor coiriúlachta agus bochtanais sa thír. Tá na fadhbanna fite fúaite ina chéile. Dushlán damánta a bheadh ann, ach ba fhiú go mór é. Ní tharlóid sé riamh, ach smaoineamh deas atá ann.
Tá ceist mhór thromchúiseach pléite agam cé nach mbeidh deireadh go deo le fadhb na ndrugaí, tá práinne na faidhbe tar éis dul i bhfeidhm go mór ar an bpobal faoi dheireadh thiar thall agus de bhrí sin tiocfaidh feabhas ar an bhfadhb. B'fhéidir go raibh maitheas éigin ag baint le bás atie sa deireadh.…

x

Share: Drugaí


Mo thuras chuig na sé chontae

2007-08-07 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)


x

Share: Mo thuras chuig na sé chontae


Podchraoladh 16

2007-07-17 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Podchraoladh 16

Éist leis anseo

Sa phodchraoladh seo bím ag caint mar gheall ar 'Oxegen', an aimsir!, an timeall, Charlie Mc Creavey and tá píosa ceoil againn ó Fall Out Boy darbh ainm 'Dead on Arrival'
Joke:
"Lá amháin, bhí fear ag siúil trasna na sléibhte nuair a tháinig tart air. Stad sé in aice le sruthán. Ó nach raibh buideal ná rud ar bith eile aige, rinne sé cupán lena lámh agus thosaigh sé ag ól an uisce as an tsruthán.

Ag an am chéanna, bhí feirmeoir beag ag teacht anuas ón chnoc lena chuid chaoraigh. Chonaic an feirmeoir beag an fear eile agus ghlaoigh sé “Hóigh! Ná hól an t-uisce sin, níl sé glan.”

Thóg an fear eile a cheann ach ní raibh sé á chluinstin go ceart agus chuaigh sé ar aghaidh leis an uisce ól.

Shiúil an feirmeoir go socair i dtreo an fhir eile agus scairt sé arís “Ná hól an t-uisce sin, tá sé iontach salach.”

Ach níor thug an fear eile aird dó.

Ansin, shiúil an feirmeoir díreach chuige agus ars seisean “Níorbh chóir duit a bheith ag ól an uisce sin ar chor ar bith, nach bhfuil fhios agat go ndéanann na caoraigh an cuid chaic sa tsruthán thuas ar mullach an chnuic ?”

“I’m dreadfully sorry my good man, I couldn’t understand a word you said” ars’ an fear eile, agus blas fíneáil Sasanach ina ghlóir.

"Oh I see" ars’ an feirmeoir, "I was just saying, erm……… if you use both hands"

Ceist na Saechtaine:
Cén fhocal Béarla atá an fuaim ceanna aige nuair a bhaintear 4 as a 5 litir uaidh? Seol an freagra chugaim at ealas@ansaol.com

Pictiúir den láib ag OxegenRazorlite ag Oxegen:

x

Share: Podchraoladh 16


Laethanta Saoire an tSamhraidh

2007-06-19 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Tá laethanta saoire an tsamhraidh tosaithe le tamall anuas anois agus bhí sé i gceist agam na mílte rudaí a dhéanamh le m'am saor ar fad, i measc na rudaí na an blag seo agus an podchraoladh seo. Ach, tuigim anois go raibh an t-am agam roimhe seo, an t-aon rud a raibh in easnamh ná an féin-araíonacht.
Go dtí seo níl mórán déanta agam, chonaic mé an chéad séasúr de Prison Break ar DVD (tá sé go hiontach) agus bhíos ag snámh minic go leor.
Tá sé i gceist agam anois cúpla podchraoladh maithe a dhéanamh sna seachtainí atá roinn. Agus má leanann an droch-aimsir beidh níos mó!
Nílim cinnte caitheann a bheidh an chéad ceann, ach tá súil agam go mbeidh sé agam i seachtain (nó dhó!).…

x

Share: Laethanta Saoire an tSamhraidh


Tús Úr don Phodchraoladh

2007-05-28 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Seo é tús nua don phodchraoladh 'An Saol'. Tá timpeall 40 éisteoirí agam faoi láthair agus tá súil agam go méadóidh sé sin, scaip an scéal. Tá cúpla maighnéad leis 'An Saol' scríofa orthu fátha - má tá sibh ag iarraidh ceann ní gá daoibh ach bhur seoladh a sheoladh chugam (eolas@ansaol.com).

Beidh an podchraoladh ag tosú arís ar an Luan.

Éist leis an fógra.…

x

Share: Tús Úr don Phodchraoladh


Raidió Fáilte

2007-05-27 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

-Tá sé deas blas na Tuaiscirt a chloisteáil-

Is féidir éisteach leis anseo.Tá Raidió Fáilte ag sruthú ar an idirlinne anois ar www.raidiofailte.com Brú ar 'Éist' nó 'Listen' leis an t-aon stáisiún lán-Ghaeilge i mBéal Feirste, nó i dtuaisceart na hÉireann a fháil. Tá scoth sceideal againn ag craoladh ceoil, caint, ceachtanna, nuacht agus craic. Tá muid go fóill ag tógáil an suímh ach is féidir an stáisiún a cluinstin ar an suíomh cheana. Deán teagmháil linn le inis dúinn má tá tú ábalta an stáisiún a cluinstin ar an idirlíon agus má tá moladh ar bith agat. Bain sult Raidió Fáilte 107.1fm www.raidiofailte.com…

x

Share: Raidió Fáilte


Conas Éisteacht leis an bPodchraoladh.

2007-05-25 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Le tamall anuas tá cúpla daoine tar éis ceist a chur orm conas go n-éisteann tú leis an bpodchraoladh (podcast) 'An Saol' atá agam ag an suíomh seo, seo cad a dhéanann tú:

'Sé an bealach is éasca ná chun úsáid a bhaint as iTunes, má tá iTunes agat is féidir leat brú anseo agus le sin déanann tú 'subscribe' ar an bpodchraoladh agus déanann iTunes íoslódáil ar gach aon eagrán leis féin, ní gá ort ach iTunes a oscailt agus 'podcasts' a bhrú ar an taobh dheis de fhuinneog an chláir agus éisteacht leis!

Muna bhfuil iTunes agat is féidir leat fós éisteacht leis, ar an dtaobh dheis den phríomh leathanach tá 'éist leis an bpodchraoladh' faoi sin tá cúpla nasc cosúil le Yahoo agus Google, is féidir brú orthu siúd freisin chun éisteacht leis.

Ach is é iTunes an bealach is éasca, mura bhfuil iTunes agat is féidir íoslódáil a dhéanamh air chomh mhaith anseo.…

x

Share: Conas Éisteacht leis an bPodchraoladh.


Yu Ming is ainm dom.............

2007-05-16 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

x

Share: Yu Ming is ainm dom.............


'Foireann Bhertie'

2007-05-06 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)


Bhí mé ag rothaíocht abhaile ó snámh ar maidin. Bhí cúpla iriseoir ag fanacht taobh amuigh d'oifig Bhertie, chomh maith le sin bhí veain ceamara ann. Fuaireas amach go raibh sé ag déanamh agallaimh beo le Sky News. D'fhan mé timpeall ar feadh cúpla nóiméad agus tar éis tamaill tháinig Bertie amach, labhair sé ar feadh cúpla nóiméad ach níor chuala mé cad a bhí á rá aige. Thóg mé pictiúir, tá cinnte go mbeadh níos mó eolas faoi chéard a ndúirt sé sa nuacht go luath.

'Wave' sé chugam chomh maith!!!…

x

Share: 'Foireann Bhertie'


Cad a tharla don bhlag a bhí ag http://roinntsmaointe.blogspot.com/??

2007-04-26 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Le tamall anuas anois nuair a théann tú go dtí an suíomh http://roinntsmaointe.blogspot.com/ (áit ina raibh an blag 'An Teanga Marbh' tagann an teachtaireacht seo a leanas suas:

'This blog is under review due to possible Blogger Terms of Service violations and is open to authors only'

Cén ciall atá le sin? An bhfuil a fhios ag éinne cad a tharla? Thaithin an blag sin go mór liom.…

x

Share: Cad a tharla don bhlag a bhí ag http://roinntsmaointe.blogspot.com/??


SOS

2007-04-19 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Táim ag glacadh sosa big, tá go leor ar súil agam faoi láthair, idir scrúdaithe an tsamhraidh agus an saol mór! Ach beidh mé ag scríobh anseo go rialta arís chomh luath is go dtosaíonn mo laethanta saoire.

Tá amhrán iontach le fáil anseo.

Ó seo go dtí sin, fágfaidh mé libh le seo a leanas:

Fiche bliain ag fás.
Fiche bliain faoi bhláth.
Fiche bliain ag cromadh.
Fiche bliain gur cuma ann nó as.
(Muiris Ó Súilleabháin - Fiche blian ag fás)

-agus-

Scríobhas go mionchruinn ar a lán dár gcúrsaí d'fhonn go mbeadh cuimhne i bpoll éigin orthu agus thugas iarracht ar mheon na ndaoine a bhí í mo thimpeall a cur síos chun go mbeadh a dtuairisc inár ndiaidh, mar ná beidh ár leithéidí arís ann.” (“An tOileánach” le Tomás Ó Criomhthain)…

x

Share: SOS


-Gan Teideal-

2007-04-10 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

An rud a taitníonn liom faoin mblag seo ná go bhfuil sé as Gaeilge, ciallaíonn sé sin go mbím ag cleachtadh mo chuid Gaeilge agus go bím ag nochtadh mo chuid smaointe.

Soooooo, táim i lár saoire na Cáisc agus cad atá bainte amach agam, bhuel...faic!
Táim ag caitheamh mo chuid ama ag stánadh ar an scáileán so os mo chomhair agus bím ag snámh chomh mhaith, ach cad a mbeidh agam ag deireadh na coicíse nach raibh agam ag an tús? Ach is cuma faoi sin, nílim ach óg. Bhí podchraoladh déanta agam ach níl ann ach raiméis ach tá in iomarca eagarthóireachta le déanamh ar, mar sin, nílim chun bacainn le é a fhoilsiú.
Táim ag smaoineamh ar http://www2.blogger.com/img/gl.link.gif fm a chéannacht, ní ach ceann an saor agus le sin beidh mé ábalta mo stáisiún raidió féin a bheith agam nuair a mbíonn mé ag iarraidh liom, ní bheidh sé ach le haghaidh an craic, tá clár meascadh fuaime agam hana féin so le sin beidh sé éasca go leor!
Caithfidh mé imeacht anois ach geallaim go mbeadh mé ar ais go luath!!…

x

Share: -Gan Teideal-


Pádraig Pearse - Pictiúir

2007-04-05 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)Má raibh sibh ag léamh mo bhlag le tamall anuas, beidh a fhios agaibh go raibh botún ar phlaic i mBÁC agus gur scríobh mé chuig Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ag luaigh an botún dóibh, scríobh siad ar ais chugam ag rá go raibh siad chun an botún a cheartú, seo é an toradh:

x

Share: Pádraig Pearse - Pictiúir


Ceol 07 srl.

2007-03-24 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Haigh, táim ar ais!!!!
Bhíos an-ghnóthach ar fad le cúpla seachtain anuas idir scoil agus go leor radaí eile. Ghlac mé páirt i SnaG AM ar Raidió na Life, ag labhairt mar gheall ar na blaganna go léir atá le fáil as Gaeilge, taithí iontach a bhí ann. Chomh maith le sin, nuair a bhí mé istigh sa stiúideo ag taifead clár speisialta mar gheall ar daoine gan dídean, lig siad dom 10 en oifigiúil na hÉireann a insint don lucht éisteachta beo ar an aer istigh sa stiúideo agus labhair mé ar feadh cúpla nóiméad chomh maith an labhairt faoi chomórtas a bhí ar súil acu! Bhí mé 'over the moon' mar a ndeirtear sa Bhéarla!!! Tá súil agam fresin go mbeadh mé ag labhairt faoi Ghaeilge ar an idirlíon ar feadh deich nóiméad gach Aoine as seo amach!

Bhuaigh mé cóip den dlúthdhiosca 'Ceol 07' agus Seinteóir MP3 ó RnaL agus táim an-bhuíoch dóibh as gach rud.
Tá an dlúthdhiosca sin Ceol 07 tharr bharr agus molaim dóibh go léir é a cheannach, Téann an airgead go léir go Concern.

Níl mórán eile le rá agam faoi láthair, táim ag súil go mór leis an gcluiche, so ˘eidh mé ag caint libh go luath, tá súil agam!…

x

Share: Ceol 07 srl.


Gradam Blaganna na hÉireann

2007-03-04 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Chuaigh mé go dtí an Alexander Hotel inné do Ghradam Blaganna na hÉireann. Ní raibh mé ann in am toisc go fuaireamar caillte. Bhíomar 15 nóiméad déanach, ach thosaigh siad timpeall 45 nóiméad déanach ar aon nós.

Bhuel, níor bhain mé amach an dhuais, ach bhí fós oíche iontach agam, bhuail mé le Jett Loe agus Wayne ó Letter to America agus le Kay Uí Chinnéide agus le Conn Ó Muíneacháin.
Bhuaigh Hilary NY an dhuais ina raibh mé ainmnithe (The Best use of the Irish Language in a Blog). Ní raibh sí i láthair aréir toisc go bhfuil cónaí uirthi i Nua-Eabhrac. Bhí fear ann a bhailigh an dhuais di. Rinne Conn agallamh léi agus beidh an tagallamh ar an bpodchraol a beidh á chr amach aige ar shuíomh.

Bhí an-oíche ag Conn, bhuaigh sé an dhuais i gcomhar 'Best Podcaster' agus 'Best Podcast' don phodchraoladh Líonra 11.3 - Teach Bán. Is féidir libh éisteacht leis an bpodchraoladh anseo.

Bhuaigh Twenty Major 'Most Humourous Post'- (Countdown to Next Election) agus an dhuais is mó ar an oíche 'Best Blog' - .

Bhronn Rick O'Shea na duaiseanna, tá a ghuth díreach mar an gceann is a bíonn sé ar an raidió!

Táim ag súil go mór le na Gradam an bhliain seo chugainn!

Comhghairdeas le gach duine, go háirithe le Conn agus Hilary, a bhain duais amach.…

x

Share: Gradam Blaganna na hÉireann


WOOO!!!!!

2007-03-04 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

"Patrick (Pádraig),

Tá BLAS, irischlár Gaeilge BBC Raidío Uladh, ag déanamh píosa ar Blogging roimh na Irish Blog Awards.

Ba mhaith linn cuireadh a thabhairt duit páirt a ghlacadh sa phlé ar blogging ar chlár na hAoine seo chugainn. Seans go mbeadh suim agat?

Ag súil le cluinstean uait,

Míle buíochas,

- Ainm-
RBA Aonad na Gaeilge
-uimhir-
www.bbc.co.uk/blas…

x

Share: WOOO!!!!!


Círéibeacha i mB.Á.C. arís? ERRR - NO

2007-02-25 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Ní raibh trioblóid ar bith i bP an C inné agus Éireann ag imirt in aghaidh Sasana. Ní raibh ann ach cluiche iontach ina raibh an bua ag Éireann 43-13. Bhí mé ag súil go mbíodh an bua ag Éireann 19-16, ach táim sásta leis an toradh a bhí ann. Bhí cúpla daoine ann a bhailigh gearr do P an C chun a míshásamh faoin gcluiche a thaispeáint. Seo pictiúir daoibh:


Bhí sé greannmhar nuair a thug Bertie Ahern póg don uachtarán, Máire Mhic Ghiolla Íosa, thosaigh an sula ag ' Wooo'-áil!!…

x

Share: Círéibeacha i mB.Á.C. arís? ERRR - NO


Círéibeacha i mB.Á.C. arís?

2007-02-23 :: noreply@blogger.com (Pádraig Schaler)

Tá Sasana ag imirt in aghaidh Éireann i bPáirc an Chrócaigh ámarach agus tá cinnte go mbeidh círéibeacha i mB.Á.C. arís. Cén fáth? Féach anseo . Tá daoine ag cur é i gcomparáid leis an nGearmáin ag imirt in aghaidh an Pholainn. Ach ní má sin atá sé ar chor a bith. Mharaigh na Sasanaigh 14 sibhialtaigh san áit ceannann céanna is atá siad chun God Sáve the Queen a canadh!

Agus cad atá ag cur leis an trioblóid? An pictiúir thíos.

Sin Temple Bar i lár na cathrach.

An mba chóir go mbeadh na bratacha sin ann? Níl ach brat Éireannach amháin ann, cén áit a bhfuilimid? Sasana nó Éireann? An ndearna gach duine dearmad ar ár stair?

Agus ag canadh 'God Save the Quenn i bP an C?

Ar a laghad beidh tuiscint ag na himreoirí faoin stair, féach anseo

Mura bhfuil círéibeacha ann, beidh daoine ag béicíl agus ag baint usáid as 'blow horns' nuair a bheidh siad ag canadh 'God kill save the Queen'

Bhuel feicfimid amárach!!…

x

Share: Círéibeacha i mB.Á.C. arís?


An Saol

"You need not praise the Irish language, simply speak it." Podchraoladh agus Blag i nGaeilge ó B.Á.C.

An Saol


Switch to our mobile site