Home  /  Podcast Directory  /  Religion & Spirituality  /  KATPOD.DK


Last update: 2013-01-17

Hvad laver sprog- og integrationskonsulenten?

2013-01-17 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En samtale med Den katolske Kirkes sprog- og integrationskonsulent, Helle Jørgensen

x

Share: Hvad laver sprog- og integrationskonsulenten?


Ondt i kirkeskatten?

2013-01-07 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

På Frederiksberg har menigheden efter en søndagsmesse fået en peptalk af et af sine yngre medlemmer

x

Share: Ondt i kirkeskatten?


O-antifonernes tid er atter inde

2012-12-16 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I de sidste syv dage op til jul synges de særlige O-antifoner i den sene eftermiddags vesperbøn (Traditionel genudsendelse fra 2009)

x

Share: O-antifonernes tid er atter inde


Skriftemål i Folkekirken?

2012-09-12 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Fra en konference i Løgumkloster om tavshedspligt bringer katpod.dk en samtale med pastor Mikkel Wold fra Marmorkirken

x

Share: Skriftemål i Folkekirken?


Kort Godt om filmen Habemus Papam

2012-08-15 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

På lørdag den 18. august kl. 9.30 vises filmen Habemus Papam i Grand Teatret. Husk, at billet skal bestilles og hentes i forvejen.

x

Share: Kort Godt om filmen Habemus Papam


En trist historie

2012-07-14 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Overgrebssagerne i Den katolske Kirke har påført denne store skader men nogle af dem har ikke fået den samme opmærksomhed som andre

x

Share: En trist historie


Habemus Papam?

2012-07-11 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Torsdag, den 12. juli er der premiere på en meget omtalt film, der handler om pavevalg og meget andet

x

Share: Habemus Papam?


Afgørelse om pastor Stephen Holm

2012-06-25 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Biskop Czeslaw har af tungtvejende pastorale grunde pålagt p. Holm kun at fejre messe i sit privatkapel i Sorø og i det hele taget ikke at udøve nogen funktioner i forbindelse med offentlige gudstjenester og valfarter

x

Share: Afgørelse om pastor Stephen Holm


Den norske dominikaner Arnfinn Haram er død

2012-06-13 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Katpod bringer en nekrolog, skrevet af pastor Jesper Fich op

x

Share: Den norske dominikaner Arnfinn Haram er død


En lægmands kommentar til advokatundersøgelsen

2012-06-10 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Et medlem af menigheden i Sankt Ansgars Domkirke i København, Jeppe Duvå, har sendt katpod.dk en lytterkommentar

x

Share: En lægmands kommentar til advokatundersøgelsen


Længe ventet advokatundersøgelse offentliggjort

2012-06-08 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Den katolske Kirke i Danmark har i dag offentliggjort advokat Lars Kjeldsens undersøgelse af seksuelle krænkelser, begået af præster og andre medarbejdere i Kirken

x

Share: Længe ventet advokatundersøgelse offentliggjort


Katolsk præst om Luther

2012-06-06 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Pastor Jesper Fich har på opfordring fra religion.dk skrevet et indlæg om Martin Luther

x

Share: Katolsk præst om Luther


Kristne og muslimske arabere i dialog

2012-06-01 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

På dialogkonferencen i Beirut fik deltagerne et eksemplar af et hæfte med titlen "Dialog og sameksistens, en arabisk muslimsk-kristen pagt"

x

Share: Kristne og muslimske arabere i dialog


Præsidentvalg i Egypten

2012-05-22 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En samtale med Nik Bredholt om kandidaterne og udsigterne for de kristne i landet

x

Share: Præsidentvalg i Egypten


Sognepræst fratrådt

2012-05-20 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Endnu en præst har måttet træde tilbage som følge af en sag om seksuelt overgreb. Yderligere en grund til at bede for Kirken.

x

Share: Sognepræst fratrådt


Kristen-Muslimsk Dialogkonference i Beirut

2012-05-05 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Understøttet økonomisk af Udenrigsministeriet i Danmark blev i forrige uge første halvdel af en dobbeltkonference om dialogen mellem muslimer og kristne afholdt i Beirut i Libanon

x

Share: Kristen-Muslimsk Dialogkonference i Beirut


Pro Multis endnu en gang

2012-04-24 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I november 2006 bragte katpod.dk en kritisk udsendelse om et oversættelsesspørgsmål, og som det har udviklet sig på det seneste, er der ikke blevet mindre grund til kritik

x

Share: Pro Multis endnu en gang


Biskop Hans begraves lørdag

2012-03-13 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Biskop Hans Martensen begraves lørdag den 17. marts kl. 12.00 fra Sankt Ansgars Domkirke

x

Share: Biskop Hans begraves lørdag


Biskop Hans er død

2012-03-13 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Biskop Hans Martensen er i dag tirsdag den 13. marts 2012 død klokken 12.00, 84 år gammel

x

Share: Biskop Hans er død


Kort og Godt om to TV udsendelser

2012-03-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

På programmet DR K har Danmarks Radio bragt to både interessante og spændende programmer om Vatikanets diplomati. Udsendelserne, der hver varer en times tid, kan ses på internet.

x

Share: Kort og Godt om to TV udsendelser


Georg Høhling takker af som formand for FAKS

2012-03-05 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Efter 19 år på posten har lederen af den katolske skole i Ordrup besluttet at overlade roret i Foreningen af Katolske Skoler til andre. Katpod.dk bringer et interview med Georg Høhling

x

Share: Georg Høhling takker af som formand for FAKS


Gamle og nye kardinaler samles i Rom

2012-02-17 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I morgen sætter paven den røde kardinalskalot på de nye, men i dag har de alle været samlet til fælles bøn og fordybelse

x

Share: Gamle og nye kardinaler samles i Rom


Meget bedre, men ikke godt nok

2012-02-14 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Danske Kirkers Råd sender høringssvar omkring en ændring af ægteskabsloven, der vil give trossamfund ret til at foretage vielser af to personer af samme køn

x

Share: Meget bedre, men ikke godt nok


Det må aldrig ske igen!

2012-02-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I denne uge har der i Rom været en konference for biskopper fra hele verden. Her holdt en irsk kvinde et manende indlæg om seksuelle overgreb

x

Share: Det må aldrig ske igen!


Omsorgen for de præstestuderende

2012-01-05 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Biskop Czeslaw har udpeget en gruppe på fire, der skal følge de præstestuderende; en af dem er skoleleder Christa Bonde, som her fortæller om opgaven

x

Share: Omsorgen for de præstestuderende


Danske Kirkers Råd går ind i sagen

2011-12-29 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Danske Kirkers Råd har i dag udsendt en udtalelse mod mulig diskrimination og angreb på religi-onsfriheden i forbindelse med regeringens planer om at åbne for ægteskab mellem to af samme køn

x

Share: Danske Kirkers Råd går ind i sagen


Alvorlig trussel mod trossamfund?

2011-12-18 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Meget tyder på, at regeringen vil fratage trossamfund uden for Folkekirken retten til at foretage ægtevielser, hvis de ikke også vil vie personer af samme køn

x

Share: Alvorlig trussel mod trossamfund?


O-antifonernes tid er inde

2011-12-17 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I de sidste syv dage op til jul synges de særlige O-antifoner i den sene eftermiddags vesperbøn (Genudsendelse fra 2009)

x

Share: O-antifonernes tid er inde


Nyt fra den katolske medieverden

2011-12-14 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Katpod.dk fortæller om ændringer omkring Katolsk Orientering og retter en "trykfejl"

x

Share: Nyt fra den katolske medieverden


Historien om en TV-anklage mod uskyldig præst

2011-12-08 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Vi har fået et nyt ikon for falske beskyldninger om seksuelle overgreb, skriver John L. Allen Jr. i National Catholic Register

x

Share: Historien om en TV-anklage mod uskyldig præst


Jeg en låge

2011-12-06 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

For første gang i sit liv har Erling Tiedemann prøvet at være kalenderlåge. Lyt til katpod og hør, hvad der gemmer sig bag lågen

x

Share: Jeg en låge


Noahs Budding

2011-12-04 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Til Ashure brunch i den muslimske organisation DialogForum

x

Share: Noahs Budding


Ungdomsteologi - hvad er det?

2011-11-30 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En samtale med pastor Christian Noval, der har tre års studieorlov for at opnå en PhD-grad i emnet

x

Share: Ungdomsteologi - hvad er det?


Kort og Godt om Clement Kjersgaard og Bibelen

2011-11-22 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Læs artikel på Bibelselskabets hjemmeside

x

Share: Kort og Godt om Clement Kjersgaard og Bibelen


Pastoralrådet drøftede budget for 2012

2011-11-20 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Det var en virkelig alvorlig tale om Kirkens økonomi, som administrationschef Thomas Larsen holdt ved forelæggelsen af budgettet. Lyt til ham og se tallene på din skærm

x

Share: Pastoralrådet drøftede budget for 2012


Tre trosvidnedsbyrd om religiøs dannelse

2011-11-18 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Ved den årlige Kristen Muslimske Studiedag fortalte tre yngre kvinder om deres vej til deres tro: Anni Knudsen, som er opvokset i en kristen familie, Sabab Adid, som er opvokset i en muslimsk familie, og Helena Larsen, som på et tidspunkt i sit liv er konverteret til Islam

x

Share: Tre trosvidnedsbyrd om religiøs dannelse


Egyptisk militær slog ned på fredelig koptisk demonstration

2011-10-17 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En samtale med Nik Bredholt, der var i Cairo, mens det foregik

x

Share: Egyptisk militær slog ned på fredelig koptisk demonstration


Kirkelig usikkerhed

2011-10-07 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Dele af regeringsgrundlaget, elementer i ministerudpegningen og fordelingen af sagsområder giver anledning til tvivl både i Folkekirken og i andre kirkesamfund

x

Share: Kirkelig usikkerhed


Fra regeringsgrundlaget

2011-10-05 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En kommentar til regeringsgrundlagets ord om retsinstanser i religiøse miljøer

x

Share: Fra regeringsgrundlaget


Konflikt mellem kirke og stat i Irland

2011-09-22 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I Irland har en dommerundersøgelse af overgrebssager i bispedømmet Cloyne givet anledning til alvorlig konflikt mellem Vatikanet og den irske regering

x

Share: Konflikt mellem kirke og stat i Irland


Ikke-partipolitisk valgoplæg

2011-09-12 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Formanden for Justitia et Pax-kommissionen, Nik Bredholt, tager udgangspunkt i Katolsk Sociallære

x

Share: Ikke-partipolitisk valgoplæg


ADVARSEL

2011-09-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En plattenslager er i gang i Den katolske Kirke i Danmark

x

Share: ADVARSEL


Golden Days

2011-09-08 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I dag starter Golden Days i København med det gennemgående tema TRO

x

Share: Golden Days


Oplevelser i Barcelona og Madrid MP3

2011-08-30 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Maria og Christoffer beretter om deltagelsen i Verdensungdomsdagene i Spanien MP3

x

Share: Oplevelser i Barcelona og Madrid MP3


Oplevelser i Barcelona og Madrid

2011-08-30 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Maria og Christoffer beretter om deltagelsen i Verdensungdomsdagene i Spanien

x

Share: Oplevelser i Barcelona og Madrid


PÃ¥ vej til Spanien

2011-08-21 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Pave Benedikt svarer på spørgsmål fra journalister i flyet på vej til Verdensungdomsdagene i Madrid

x

Share: PÃ¥ vej til Spanien


Katolske skoler på ranglisten MP3

2011-08-17 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Undervisningsministeriet har offentliggjort en rangliste over skolernes resultater ved 9. klasses prøven i 2010 MP3

x

Share: Katolske skoler på ranglisten MP3


Katolske skoler på ranglisten

2011-08-17 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Undervisningsministeriet har offentliggjort en rangliste over skolernes resultater ved 9. klasses prøven i 2010

x

Share: Katolske skoler på ranglisten


Verdensungdomsdagen begynder i Madrid

2011-08-16 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Se katpod.dks serviceside, hvor du kan følge begyvenhederne i Madrid live på din computer

x

Share: Verdensungdomsdagen begynder i Madrid


Kort Godt

2011-08-14 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

TV Syd har interviewet pastor Benny Blumensaat

x

Share: Kort Godt


Messe for ofrene fra Oslo og Utøya

2011-07-27 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

På Olav den Helliges dag, fredag, den 29. juli mindes ofrene under hverdagsmessen kl. 8.00 i Sankt Ansgars Domkirke

x

Share: Messe for ofrene fra Oslo og Utøya


Justitia et Pax - Retfærdighed og Fred

2011-07-19 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Nik Bredholt fortæller som formand for den genoprettede kommission om dens opgaver og planer

x

Share: Justitia et Pax - Retfærdighed og Fred


Veje til større økonomisk engagement? MP3

2011-07-15 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Biskop Czeslaw forholder sig i en samtale på katpod.dk til nogle af de tanker, som er kommet frem i debatten om det store underskud i 2010 MP3

x

Share: Veje til større økonomisk engagement? MP3


Veje til større økonomisk engagement?

2011-07-15 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Biskop Czeslaw forholder sig i en samtale på katpod.dk til nogle af de tanker, som er kommet frem i debatten om det store underskud i 2010

x

Share: Veje til større økonomisk engagement?


Livlig debat efter dundrende underskud

2011-07-13 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En samtale med Rasmus Kaare Frederiksen om behovet for reform og kirkeskat

x

Share: Livlig debat efter dundrende underskud


Spændingen udløst

2011-07-08 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Bispekontoret har offentliggjort listen over udnævnelser og forflyttelser af præster

x

Share: Spændingen udløst


Præst i 50 år MP3

2011-06-24 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hør generalvikar Lars Messerschmidt i jubilæumssamtale med Erling Tiedemann MP3

x

Share: Præst i 50 år MP3


Præst i 50 år

2011-06-24 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hør generalvikar Lars Messerschmidt i jubilæumssamtale med Erling Tiedemann

x

Share: Præst i 50 år


Bispedømmets regnskab 2010

2011-06-19 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

På pastoralrådsmødet gennemgik administrationschef Thomas Larsen økonomien og illustrerede regnskabstallene med en række tabeller og grafer

x

Share: Bispedømmets regnskab 2010


Resultat af sogneundersøgelse

2011-06-16 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I weekenden skal pastoralrådet drøfte resultatet af den store sogneundersøgelse, som en af hovedaktørerne, Mogens Jallberg, her fortæller om i en samtale med Erling Tiedemann

x

Share: Resultat af sogneundersøgelse


Filmanmeldelsse

2011-06-10 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Ved filmfestivalen i Cannes vandt filmen The Tree of Life de gyldne palmer. Jakob Egeris Thorsen anmelder den her

x

Share: Filmanmeldelsse


Spiritualitet for normalkristne

2011-06-08 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Erling Tiedemann var af biskop Kjeld Holm, Århus, indbudt til at holde åbningsforedraget ved det årlige stævne for stiftets præster

x

Share: Spiritualitet for normalkristne


Ny stor rapport om misbrugssager i USA

2011-05-20 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Den amerikanske universitetsinstitution John Jay College of Criminal Justice har efter syv års arbejde afleveret sin endelige rapport om årsager og kontekst for misbrugssagerne

x

Share: Ny stor rapport om misbrugssager i USA


Vatikanet har udsendt retningslinjer for behandling af misbrugssager

2011-05-16 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- men hvad der allerede er udarbejdet i Danmark, lever fuldt op til dem, og der er ikke brug for yderligere - heller ikke fra Den nordiske Bispekonference

x

Share: Vatikanet har udsendt retningslinjer for behandling af misbrugssager


To læserbreve i Kristeligt Dagblad

2011-05-14 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hør, hvad Birte Krog-Møller svarede på et negativt læserbrev om saligkåringen af pave Johannes Paul den Anden

x

Share: To læserbreve i Kristeligt Dagblad


Nyt fra Vatikanet om den tridentinske messe

2011-05-13 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Kommissionen Ecclesia Dei har i dag offentliggjort en ny instruktion om fejringen af messen i den ekstraordinære form

x

Share: Nyt fra Vatikanet om den tridentinske messe


Offentlig finansiering af religion

2011-05-12 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Forskergruppen i projekt Religare har holdt møde på Københavns universitet og gjort rede for forholdene i de forskellige lande - alt med henblik på bevidstgørelse og eftertanke

x

Share: Offentlig finansiering af religion


Mindretal i og uden for Folkekirken

2011-04-29 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

katpod.dk fortæller om en konference på Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster og bringer Erling Tiedemanns indlæg under en paneldiskussion på konferencen

x

Share: Mindretal i og uden for Folkekirken


Krævende europæisk-arabisk dialog MP3

2011-04-19 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I sidste uge dannede Den ortodokse Kirkes akademi på Kreta ramme om en dialogkonference med udfordringer MP3

x

Share: Krævende europæisk-arabisk dialog MP3


Krævende europæisk-arabisk dialog

2011-04-19 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I sidste uge dannede Den ortodokse Kirkes akademi på Kreta ramme om en dialogkonference med udfordringer

x

Share: Krævende europæisk-arabisk dialog


Tilløb til karaktermord

2011-04-05 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Erling Tiedemann anmelder bogen "Messedreng" af Frederik Roed. Bogen udkommer i dag den 6. april 2011.

x

Share: Tilløb til karaktermord


Om filmen Guder og Mænd MP3

2011-04-04 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

katpod.dk anmelder en fransk film, der får premiere i Danmark den 7. april, og viser klip fra filmen. MP3

x

Share: Om filmen Guder og Mænd MP3


Om filmen Guder og Mænd

2011-04-04 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

katpod.dk anmelder en fransk film, der får premiere i Danmark den 7. april, og viser klip fra filmen.

x

Share: Om filmen Guder og Mænd


Sidste tjenstlige undersøgelse mod en præst afsluttet

2011-04-03 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Pastor Stephen Holm går på pension, efter at den tjenstlige undersøgelse er afsluttet og suspensionen blevet ophævet

x

Share: Sidste tjenstlige undersøgelse mod en præst afsluttet


Mere om de unge og den tridentinske messe

2011-04-01 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- og undskyld, at vi tog fusen på nogle lyttere, men det er jo den 1. april hvert år. Vi vender frygteligt tilbage ..

x

Share: Mere om de unge og den tridentinske messe


Latinsk messe - også for de unge?

2011-03-31 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Efter et møde mellem DUKs hovedbestyrelse og Liturgikommissionen synes helt nye toner at være på vej omkring den såkaldte tridentinske messe

x

Share: Latinsk messe - også for de unge?


Jesuitterne vil opgive Stenosgade i 2012

2011-03-30 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- men menigheden prøver af al kraft at holde på dem og har skrevet til ordenens generalforstander

x

Share: Jesuitterne vil opgive Stenosgade i 2012


Ærkebiskop Albert Rouet går på pension MP3

2011-03-27 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hans tanker og dispositioner med hensyn til den fremtidige struktur i bispedømmet har vakt opsigt og interesse - også i Danmark. MP3

x

Share: Ærkebiskop Albert Rouet går på pension MP3


Ærkebiskop Albert Rouet går på pension

2011-03-27 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hans tanker og dispositioner med hensyn til den fremtidige struktur i bispedømmet har vakt opsigt og interesse - også i Danmark.

x

Share: Ærkebiskop Albert Rouet går på pension


Ikke nok med det MP3

2011-03-25 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

katpod.dk får ny hjemmeside med nye muligheder. Lyt med og kig også MP3

x

Share: Ikke nok med det MP3


Ikke nok med det

2011-03-25 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

katpod.dk får ny hjemmeside med nye muligheder. Lyt med og kig også

x

Share: Ikke nok med det


Karismatisk konference i Rom

2011-03-21 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Jakob Egeris Thorsen rapporterer fra en international karismatisk konference, hvor blandt andre pastor Benny Blumensaat og Maria Truelsen fra Esbjerg menighed deltog

x

Share: Karismatisk konference i Rom


Hilsener til pastor Reinhold Sahner

2011-03-19 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En bog, som udgiverne betegner som et festskrift, rummer 144 personlige hilsener til den tidligere sognepræst ved Sakramentskirken

x

Share: Hilsener til pastor Reinhold Sahner


Religare - hvad er det?

2011-03-04 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Professor Lisbet Christoffersen fortæller om et europæisk forskningsprojekt om religionernes plads i samfundene

x

Share: Religare - hvad er det?


Den hellige broder Peter fra Tenerife

2011-03-02 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Jakob Egeris Thorsen fortæller fra et ophold på de kanariske øer

x

Share: Den hellige broder Peter fra Tenerife


Aktiv menighedskaffe i Birkerød

2011-02-20 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

katpod.dk besøger endnu en menighed, som er i gang med dialog og refleksion med udgangspunkt i oplæg fra Pastoralrådet

x

Share: Aktiv menighedskaffe i Birkerød


Bispemøde i Jerusalem

2011-02-13 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Den nordiske Bispekonference havde henlagt sit seneste møde til Jerusalem, og biskop Czeslaw beretter om mødet og formålet med at tage til Jerusalem

x

Share: Bispemøde i Jerusalem


Lov og religion til behandling i AC

2011-02-12 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Ved et møde i AC fortalte professor Lisbet Christoffersen om fælles nordisk forskning omkring forholdet mellem statens lov og trossamfundenes egne love. I den forbindelse præsenteredes bogen Law Religion in the 21st Century, som er udkommet på forlaget DJØF PUBLISHING.

x

Share: Lov og religion til behandling i AC


Stor diskussion i Kirken i Tyskland og Østrig

2011-02-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

143 katolske teologiprofessorer m.fl. har skrevet under på et opråb med titlen Kirke 2011: Et nødvendigt opbrud

x

Share: Stor diskussion i Kirken i Tyskland og Østrig


Natkirke på Nørrebro

2011-02-08 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

10. februar kl. 20 åbner en ny natkirke i København, nemlig i Sakramentskirken. Vi taler med diakon Kaare Nielsen, som sammen med en gruppe lægfolk står for initiativet

x

Share: Natkirke på Nørrebro


Dybe overvejelser i landets menigheder

2011-02-07 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Pastoralrådet har under overskriften sogneundersøgelse 2011 startet en dialogproces i landets menigheder. katpod.dk følger med på sidelinien og har deltaget i et menighedsmøde i Jesu Hjerte sogn i København

x

Share: Dybe overvejelser i landets menigheder


En rygende pistol?

2011-01-23 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En kommentar til en blandet historie i medierne

x

Share: En rygende pistol?


Kirkevandring i København

2011-01-20 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Vi er i bedeugen for de kristnes enhed, og på tirsdag, den 25. januar er der kirkevandring i det indre København. Hør nærmere i en samtale med sognepræst Niels Engelbrecht fra Sankt Ansgars Domkirke i Bredgade

x

Share: Kirkevandring i København


Johannes Paul den Anden saligkåres 1. maj

2011-01-14 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Efter at en uforklarig helbredelse af en fransk kvinde er blevet anerkendt som et mirakel, der kan tilskrives den tidligere paves forbøn, har pave Benedikt godkendt hans saligkåring

x

Share: Johannes Paul den Anden saligkåres 1. maj


Og oksen kyssed barnets fod

2010-12-31 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En betragtning over en julesalmes relevans for nytårsforsætterne

x

Share: Og oksen kyssed barnets fod


Godt brølt!

2010-12-30 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Den katolske Kirkes informationschef Niels Messerschmidt har aftvunget Berlingske Tidende en indrømmelse af at have tilsidesat reglerne for god presseskik

x

Share: Godt brølt!


Kort og Godt om Daniel Nørgaard i P1

2010-12-26 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

1. juledag var pastor Daniel Nørgaard gæst i programmet Mennesker og Tro på DR P1

x

Share: Kort og Godt om Daniel Nørgaard i P1


Vatikanet har oppet sig

2010-12-25 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Der er kommet stærkt forbedrede muligheder for over internettet at være med til begivenheder i Rom

x

Share: Vatikanet har oppet sig


Sognepræst Hans Esmark tilbage i tjenesten

2010-12-22 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Efter afslutningen af den tjenstlige undersøgelse, som fulgte på politiets henlæggelse af anmeldelserne, er sognepræsten i Hillerød tilbage i tjeste i sit sogn

x

Share: Sognepræst Hans Esmark tilbage i tjenesten


Kirken heler Zimbabwes sår

2010-12-20 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Kommunikationskoordinator Toke Nyborg fra Caritas i samtale med generalsekretæren for Zimbabwes bispekonference, pastor Fradereck Chiromba

x

Share: Kirken heler Zimbabwes sår


Evangelisering på Strøget i København

2010-12-19 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

På den sidste adventslørdag gennemførte et hold af katolikker en evangeliserings-event i København, afsluttende med en aftensgudstjeneste i Jesu Hjerte Kirke

x

Share: Evangelisering på Strøget i København


Miniforedrag om Kroppens Teologi

2010-12-16 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Psykolog Peter Damgaard-Hansen fortæller om en af pave Johannes Paul den Andens kongstanker om menneskets seksualitet

x

Share: Miniforedrag om Kroppens Teologi


Kort og Godt: Filmen om Lourdes spiller indtil jul

2010-12-14 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Både Grand Teatret i København og Øst for Paradis i Århus har forlænget perioden - hør nærmere om de præcise datoer

x

Share: Kort og Godt: Filmen om Lourdes spiller indtil jul


Filmanmeldelse

2010-12-12 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Interessen for filmen Miraklet i Lourdes er stor blandt katolikker, og her følger en anmeldelse af den, som pastor Jesper Fich har indtelefoneret

x

Share: Filmanmeldelse


Miraklet i Lourdes

2010-12-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hør om en ny film om Lourdes i en samtale mellem pastor Daniel Nørgaard og Erling Tiedemann

x

Share: Miraklet i Lourdes


Besøg på Café Cadeau

2010-12-08 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Kirkernes Integrations Tjeneste har åbnet en ny café på H. C. Ørstedsvej i København - hør hvordan og hvorfor gennem en samtale med Karin Kjærgaard, der er frivillig teamleder

x

Share: Besøg på Café Cadeau


En redegørelse fra biskop Czeslaw i sagen om p. Sahner

2010-12-06 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I forbindelse med søndagsmessen i Sakramentskirken blev en redegørelse oplæst. Det fremgår heraf blandt andet, at det ikke er bevist, at nogen fra Danmark skulle have fremsendt oplysninger - anonyme eller ej - om klagerne over pastor Sahner til ærkebispedømmet Bogota

x

Share: En redegørelse fra biskop Czeslaw i sagen om p. Sahner


Kort og Godt om Jesper Fich i P1 Formiddag

2010-11-25 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Sognepræst Jesper Fich har i en samtale med Poul Friis samt lyttere, der ringede ind, uddybet pavens udtalelser i en ny interviewbog.

x

Share: Kort og Godt om Jesper Fich i P1 Formiddag


Paven og kondomerne

2010-11-21 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Medierne oplyser, at pave Benedikt er vendt på en femøre i spørgsmålet om kondomer. Det er nok hverken rigtigt eller helt forkert. Men hvad er det så?

x

Share: Paven og kondomerne


Et nyt pastoralt initiativ under udfoldelse

2010-11-17 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I den tredje udsendelse fra pastoralrådsmødet i sidste weekend fortæller Mogens Jallberg om det nye pastorale initiativ, som biskoppen og rådet har taget

x

Share: Et nyt pastoralt initiativ under udfoldelse


Pastoralrådet drøftede sognestruktur

2010-11-16 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I sin anden udsendelse fra pastoralrådsmødet i den forgangne weekend bringer katpod.dk biskoppens redegørelse for de igangværende overvejelser om sognestrukturen i det indre København

x

Share: Pastoralrådet drøftede sognestruktur


En trist og urimelig historie

2010-11-15 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Sakramentskirkens tidligere sognepræst, Reinhold Sahner, der skulle have været fem år i Columbia som præst for en tysktalende menighed, rejser efter kort tid alligevel tilbage fra Bogot

x

Share: En trist og urimelig historie


Pastoralrådet drøftede misbrugssager

2010-11-13 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I sin redegørelse på weekendens pastoralrådsmøde gik biskop Czeslaw indgående ind på de sager om seksuelle overgreb, som nu nærmer sig deres endelige afslutning

x

Share: Pastoralrådet drøftede misbrugssager


Præster under anklage

2010-11-03 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Katpod.dk anmelder en dokumentarudsendelse i DR

x

Share: Præster under anklage


Harald Scavenius, hvem var det?

2010-11-01 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Bernadette Preben-Hansen fortæller om en dansk diplomat og udenrigsminister, som var katolik

x

Share: Harald Scavenius, hvem var det?


Religiøs selvkritik hos kristne og muslimer

2010-10-30 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

katpod.dk bringer klip fra den kristen-muslimske lederkonference, som drøftede religionskritik

x

Share: Religiøs selvkritik hos kristne og muslimer


Hvad der er velfungerende, skal ikke knuses, siger biskoppen

2010-10-29 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hør biskop Czeslaw i en samtale med Erling Tiedemann om de igangværende drøftelser om sognestrukturen i det indre København

x

Share: Hvad der er velfungerende, skal ikke knuses, siger biskoppen


På søndag er det Verdensmissionssøndag

2010-10-27 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En samtale med lederen af Missio Danmark, diakon Kaare Nielsen. Bidrag til missionsarbejdet kan indbetales til giro 1-686-3564 eller sendes over netbank til reg.nr. 3001, konto 16863564

x

Share: På søndag er det Verdensmissionssøndag


Kort og Godt om et spændende møde

2010-10-26 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Fredag eftermiddag den 29. oktober er der mulighed for at være med til den femte konference for kristne og muslimske ledere, som bl.a. skal drøfte byggeri af stormoskeer og nye kirker i København

x

Share: Kort og Godt om et spændende møde


Nødvendig overvejelse på galt spor?

2010-10-25 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Erling Tiedemann reflekterer over de igangværende drøftelser om sognestrukturen i København

x

Share: Nødvendig overvejelse på galt spor?


Caritas er flyttet til Gammel Kongevej

2010-10-14 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- og katpod bringer en samtale med formanden for bestyrelsen, Jan Lange, som fortæller stort og småt om Caritas arbejde og planer for fremtiden

x

Share: Caritas er flyttet til Gammel Kongevej


MÃ¥nedsmagasinet oktober 2010

2010-10-08 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Heller ikke oktober skal mangle sit månedsmagasin på katpod.dk - hør blandt andet godt stof pastor Daniel Nørgaard i samtale med Ingeborg Jørgensen

x

Share: MÃ¥nedsmagasinet oktober 2010


Jean-Pierre Medaille fylder 400 år

2010-10-06 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Sankt Joseph søstrenes stifter, pater Jean-Pierre Medaille har 400 års fødselsdag i dag, og vi bringer pastor Jesper Fichs prædiken fra festmessen hos søstrene på Strandvejen i København

x

Share: Jean-Pierre Medaille fylder 400 år


Samtale med sr. Anna Mirijam

2010-10-05 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Generalsekretæren for Den nordiske Bispekonference fortæller om de løbende opgaver samt om konferencens ønske om at arbejde med en fælles politik over for sager om seksuelle misbrug

x

Share: Samtale med sr. Anna Mirijam


Thomas Larsen - godt et år som administrationschef

2010-09-29 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

For Thomas Larsen har det første år som administrationschef på bispekontoret været travlt og fuldt af udfordringer

x

Share: Thomas Larsen - godt et år som administrationschef


Kardinal Newman saligkåret af paven

2010-09-23 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En betragtning over kardinal John Henry Newmans liv og betydning for nutidens katolske kirke

x

Share: Kardinal Newman saligkåret af paven


Hør sognepræst Mikkel Wold fra Marmorkirken

2010-09-21 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- som fortæller om sine oplevelser som gæst ved møder i Det pavelige Akademi for Socialvidenskaberne

x

Share: Hør sognepræst Mikkel Wold fra Marmorkirken


Pastor Jesper Fich om sognestruktur i København

2010-09-15 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I en samtale med Erling Tiedemann giver sognepræsten i Sankt Mariæ Kirke på Frederiksberg sit syn på det genopdukkede spørgsmål om sognestruktur i København

x

Share: Pastor Jesper Fich om sognestruktur i København


Genoptagen serie om sognestruktur i København

2010-09-14 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Biskop Czeslaw har indkaldt sognepræster og menighedsrådsformænd i det indre København til møde den 7. oktober om sognestrukturen, og katpod.dk fortsætter i den anledning sin udsendelses-række med forskellige katolikkers visioner

x

Share: Genoptagen serie om sognestruktur i København


Interview med Petter Becker-Jostes

2010-09-10 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Som journaliststuderende tænker Petter Becker-Jostes meget over kommunikationen i Kirken - lyt til en samtale med ham om emnet

x

Share: Interview med Petter Becker-Jostes


Nordisk bispekonference i Bergen

2010-09-07 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Nordens katolske biskopper har holdt deres ordinære halvårsmøde i Bergen. Her var blandt andet behandlingen af sagerne om seksuelle overgreb og bekymringen for en diskriminerende behandling af de etniske grupper Romaer og Sinti på dagsordenen.

x

Share: Nordisk bispekonference i Bergen


Pastor Daniel Nørgaard skriver på hjemmesiden kristendom.dk

2010-09-05 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- og i katpod.dks redaktion glæder man sig over de katolske præster, som griber pennen eller sætter sig til tastaturet, når der er noget i medierne, der kalder på en kommentar

x

Share: Pastor Daniel Nørgaard skriver på hjemmesiden kristendom.dk


MÃ¥nedsmagasinet september 2010

2010-09-03 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Efter sommerferien er pastor Daniel Nørgaard klar med næste nummer af månedsmagasinet - denne gang med en informationsrig samtale med Eva Vinther

x

Share: MÃ¥nedsmagasinet september 2010


Religionsfrihed, ikke religionslighed?

2010-09-02 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

katpod.dk tager emnet op med Lisbet Christoffersen efter den udsendelse fra Torshavn, som desværre måtte afbrydes

x

Share: Religionsfrihed, ikke religionslighed?


Kirkeretskonference i Torshavn

2010-08-31 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Det nordiske økumeniske netværk om kirkeret har i et par dage beskæftiget sig med kirkeret, både mere principielt og fx omkring arbejdsret og antidiskriminationslovgivning

x

Share: Kirkeretskonference i Torshavn


Flertal af kvindelige præster i Folkekirken

2010-08-23 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

For 20 år siden var en fjerdel af Folkekirkens præster kvinder; nu er det halvdelen, og det fik kirkeministeren til at invitere til en uhøjtidelig sammenkomst, hvor hun også havde opfordret Erling Tiedemann til at sige et par mere eller mindre muntre ord i dagens anledning

x

Share: Flertal af kvindelige præster i Folkekirken


Pakistan drukner

2010-08-21 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

20 millioner kæmper mod vandmasserne - Hjælp Caritas med at hjælpe pakistanerne

x

Share: Pakistan drukner


Kort og Godt om en ny form for prædiken

2010-08-20 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En ungarnsk katolsk præst har fundet en utraditionel løsning på at få folk i tale

x

Share: Kort og Godt om en ny form for prædiken


Sag mod paven taget af bordet

2010-08-12 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I Kentucky i USA har en advokat hævet en sag, han havde anlagt mod Vatikanet og paven. Men sagen rummer også et interessant teologisk aspekt

x

Share: Sag mod paven taget af bordet


Anspændt situation for landets præster

2010-08-01 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Placeringen af præsterne i de forskellige sogne trækker ud i år, og for pastor Gregers Mærsk-Kristensen er det kun med et par dages varsel blevet afklaret, hvor han skal virke i hvert fald midlertidigt

x

Share: Anspændt situation for landets præster


Nye regler i kirkeloven

2010-07-18 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I den forgangne uge er reglerne for behandling af bl.a. overgrebssager blevet opdateret - og der er meget godt i det, siger Erling Tiedemann i en kommentar

x

Share: Nye regler i kirkeloven


Kirken - et herreværelse?

2010-07-13 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Med afsæt i en titel, som katpod har "lånt", tages fat på spørgsmålet om en manglende kompetence, når der skal træffes beslutninger i Kirken

x

Share: Kirken - et herreværelse?


Hvem er røverne?

2010-07-11 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Erling Tiedemann henter en kommentar til søndagens evangelietekst om den barmhjertige samaritaner i en gammel udsendelse i serien Ved Dagens Begyndelse

x

Share: Hvem er røverne?


Præstestuderende Jan Hansen fortæller

2010-07-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Stud. teol. Jan Hansen er hjemme på ferie fra Det romerske Seminarium og Gregoriana Universitetet

x

Share: Præstestuderende Jan Hansen fortæller


Askese og bod - en vej for normalkatolikker?

2010-07-04 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Lyt til kloge ord fra pastor Peter Schindlers bog om Filip Neri

x

Share: Askese og bod - en vej for normalkatolikker?


MÃ¥nedsMagasinet juli 2010

2010-07-02 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I MånedsMagasinet bringer p. Daniel Nørgaard bl.a. en samtale med bispedømmets stadig relativt nye administrationschef Thomas Larsen

x

Share: MÃ¥nedsMagasinet juli 2010


Kort og godt om en ny video

2010-07-01 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Pastor Jesper Fichs prædiken ved festmessen i anledning af Liobasøstrenes 75 års jubilæum i Danmark kan ses og høres på nettet

x

Share: Kort og godt om en ny video


Samtale med en travl Daniel Nørgaard

2010-06-28 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- som fortæller om en spændende universitetsopgave og lover, at månedsmagasinet er tilbage i juli

x

Share: Samtale med en travl Daniel Nørgaard


En præst nu fri for suspension, men vil få en tjenstlig påtale

2010-06-16 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

To andre præster er fortsat suspenderet, mens politiets endelige tilbagemelding afventes, og en tjenstlig undersøgelse forberedes.

x

Share: En præst nu fri for suspension, men vil få en tjenstlig påtale


Prædiken ifm. Lioba søstrenes 75 års jubilæum

2010-06-14 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I anledning af Lioba søstrenes 75 års jubilæum i Danmark prædikede sognepræst Jesper Fich søndag den 6. juni 2010, over "profeten Jern Henrik" for de glade festdeltagere i sogne- og klosterkirken.

x

Share: Prædiken ifm. Lioba søstrenes 75 års jubilæum


Pastoralrådsmøde på Magleås i weekenden

2010-06-13 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hør om valg af forretningsudvalg og lyt til biskop Czeslaws redegørelse for behandlingen af sager om seksuelle overgreb begået inden for Kirkens rammer

x

Share: Pastoralrådsmøde på Magleås i weekenden


Dagens helgen er Efraim Syreren

2010-06-08 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- og Jakob Egeris Thorsen fortæller om denne ikke så kendte helgen og om en bog om ham

x

Share: Dagens helgen er Efraim Syreren


BÃ¥de skidt og kanel

2010-06-06 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En kommentar til den ledende artikel i Berlingske Tidende søndag

x

Share: BÃ¥de skidt og kanel


Liobasøstrene 75 år i Danmark

2010-06-04 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Søndag fejres Liobasøstrenes 75 års jubilæum i Danmark i Sankt Mariæ Kirke på Frederiksberg. Lyt her til en samtale med priorinden sr. Benedikte Nielsen om søstrenes historie og fremtid

x

Share: Liobasøstrene 75 år i Danmark


Afgørelser fra politiet

2010-06-02 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

På alle politikredses vegne har Københavns Politi meldt tilbage på i alt 31 anmeldelser af seksuelle overgreb

x

Share: Afgørelser fra politiet


Justits- og socialministeriet barsler med rapport

2010-06-01 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Nu foreligger den længe lovede og let forsinkede rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe med et overblik over rettigheder og støtte til ofre for seksuelle overgreb

x

Share: Justits- og socialministeriet barsler med rapport


Advokatundersøgelsen går i gang

2010-05-31 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Bispedømmet har i dag holdt pressemøde, hvor kommissoriet for den undersøgelse, som advokat Lars Kjeldsen skal gennemføre, blev præsenteret

x

Share: Advokatundersøgelsen går i gang


Prædiken på 1. Pinsedag

2010-05-30 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Pinsens oktav er ved at rinde ud, men katpod.dk når lige at bringe pave Benedikts prædiken i Peterskirken på 1. Pinsedag

x

Share: Prædiken på 1. Pinsedag


Caritas protesterer mod nedskæring

2010-05-25 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Regningen for de økonomiske problemer i Danmark skal betales i Danmark og ikke af de fattigste i verden, udtaler generalsekretær Jann Sjursen. Støtte til Caritas kan indbetales på reg.nr. 2191, kontonr. 3487254516

x

Share: Caritas protesterer mod nedskæring


Onkel Georges

2010-05-24 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Min gamle onkel lærte os unger at spille skak, fortæller Erling Tiedemann i en udsendelse, der også handler om nogle gode spørgsmål, som ikke altid bliver stillet, når der er problemer i Kirken

x

Share: Onkel Georges


Vi retter og beklager

2010-05-19 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Indirekte kom katpod.dk uforvarende til at hænge nogen ud i forbindelse med de bortkomne arkivmapper - men hvordan hænger mysteriet så sammen?

x

Share: Vi retter og beklager


Berlingeren og Det hemmelige Arkiv

2010-05-17 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Berlingske Tidende fortsætter sin føljeton om overgrebssagerne i Den katolske Kirke, men det kniber med den faktuelle nøjagtighed

x

Share: Berlingeren og Det hemmelige Arkiv


Åbent samråd i Folketinget om præsters tavshedspligt

2010-05-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Selv om de sager om seksuelle overgreb mod børn og unge inden for Den katolske Kirkes rammer, som har været fremme, egentlig ikke har drejet sig om tavshedspligt, men snarere om det modsatte, blev også præsters tavshedspligt genstand for en udredning i Folketingets kirkeudvalg og retsudvalg

x

Share: Åbent samråd i Folketinget om præsters tavshedspligt


Hvad er Berlingske Tidende ude på?

2010-05-06 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hjælp os med at afdække Den katolske Kirke, skriver den såkaldte gravegruppe på Berlingerens hjemmeside. Hvad handler det egentlig om? spørger Erling Tiedemann i en kommentar

x

Share: Hvad er Berlingske Tidende ude på?


MÃ¥nedsMagasinet 05

2010-05-01 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

MånedsMagasinet for maj er på gaden, og pastor Daniel har atter en gæst i studiet, nemlig Petter Becker-Jostes fra DUK

x

Share: MÃ¥nedsMagasinet 05


Lad den, der er uden skyld, kaste den første sten

2010-04-29 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Mediernes fortsatte angreb på den katolske kirke er blevet udtryk for anti-katolicisme, skriver tidligere New York-borgmester Ed Koch i Kristeligt Dagblad

x

Share: Lad den, der er uden skyld, kaste den første sten


Pyha - katolikkerne slapper lidt af, men ...

2010-04-28 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Misbrugssagerne er afleveret til politiet, advokatundersøgelsen er på vej til at gå i gang, det er tid til at tænke over fremtiden i Kirken og til at rydde op

x

Share: Pyha - katolikkerne slapper lidt af, men ...


Visioner for sogne og kirkeliv

2010-04-22 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Nikolaj Ottosen-Støtt fortsætter serien med et indlæg i debatten om Kirkens fremtidige sognestruktur i Danmark

x

Share: Visioner for sogne og kirkeliv


En fattig trøst

2010-04-20 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Tænk, at man som katolik skulle ende med at finde trøst i, at nogle medier overdriver og forvrænger

x

Share: En fattig trøst


Hilsen fra Rom

2010-04-12 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Katpod.dk sender fra Rom og fortæller bl.a. om et indlæg i Osservatore Romano, som Vatikanets pressetalsmand Frederico Lombardi har skrevet

x

Share: Hilsen fra Rom


Til møde med Børnerådet

2010-04-07 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Biskop Czeslaw har i dag holdt møde med Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersen. Katpod.dk tager dig med til det fælles pressemøde, som blev holdt efter selve mødets afslutning

x

Share: Til møde med Børnerådet


Klerikalt tunnelsyn

2010-04-04 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hør Erling Tiedemanns kommentar til et fæmonen, der er udbredt, selv om det ikke gælder alle gejstlige

x

Share: Klerikalt tunnelsyn


Tillæg til MånedsMagasinet 04

2010-04-02 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Pastor Daniel Nørgaard, der redigerer katpods MånedsMagasin, har et vigtigt tillæg at føje til april-udgaven

x

Share: Tillæg til MånedsMagasinet 04


MÃ¥nedsMagasinet 04

2010-03-31 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Lyt til MånedsMagasinet med bl.a. interview med søster Hildegard samt opsigtsvækkende informationer om præsteskærmydsler - som sædvanligt redigeret af pastor Daniel Nørgaard

x

Share: MÃ¥nedsMagasinet 04


Frelsens Hær og Den katolske Kirke mødes

2010-03-30 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hjemvendt fra økumenisk møde i London fortæller officer i Frelsens Hær Michael Marwell om kontakten mellem de to kirker

x

Share: Frelsens Hær og Den katolske Kirke mødes


Henrik Bjørgo i ny udsendelse med visioner for Kirken

2010-03-29 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

katpod.dk fortsætter rækken af udsendelser om kommende drøftelser af sognestruktur med videre

x

Share: Henrik Bjørgo i ny udsendelse med visioner for Kirken


Brev til landets katolikker

2010-03-27 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Efter sin hjemkomst har biskop Czeslaw skrevet og udsendt et brev til alle bispedømmets katolikker

x

Share: Brev til landets katolikker


Samtale med en forsker om bl.a. Hizb ut-Tahrir

2010-03-26 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

PhD-studerende Kirstine Sinclair har forsket i islam og islamisme i både Danmark og Storbritannien

x

Share: Samtale med en forsker om bl.a. Hizb ut-Tahrir


Ny direktør for missio i Norden

2010-03-23 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Diakon Kaare Nielsen er blevet udnævnt til såkaldt national direktør for de pavelige missionsværker i Norden

x

Share: Ny direktør for missio i Norden


Visioner for en fremtidig sognestruktur

2010-03-22 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Pastor Gregers Mærsk-Kristensen fortæller om sine visioner for Kirken, og katpod.dk indbyder andre til også at fortælle om deres

x

Share: Visioner for en fremtidig sognestruktur


Den katolske Kirke vil undersøge misbrugssager til bunds

2010-03-21 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I en pressemeddelelse oplyses det, at biskop Czeslaw vil nedsætte en gruppe af kompetente personer til at foretage en tilbundsgående undersøgelse af disse sager

x

Share: Den katolske Kirke vil undersøge misbrugssager til bunds


Av, min kirke ...

2010-03-20 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Kristeligt Dagblad har i dag bragt et indlæg af Erling Tiedemann om katolikkernes tårer over pædofilskandalen og den måde, de alt for mange tilfælde er blevet behandlet på.

x

Share: Av, min kirke ...


Nordens katolske biskopper til samtaler i Rom

2010-03-18 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Den nordiske bispekonferences medlemmer rejser på "ad limina besøg" og kommer utvivlsomt også til at tale om skandalesagerne i Kirken

x

Share: Nordens katolske biskopper til samtaler i Rom


En samtale med Britta Schall Holberg MF

2010-03-16 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Er der for meget religion i det offentlige rum? Nej, der er snarere for lidt, siger formanden for Folketingets kirkeudvalg

x

Share: En samtale med Britta Schall Holberg MF


Sig det så: Jesus ...

2010-03-15 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hvorfor er det så svært at få det sagt?

x

Share: Sig det så: Jesus ...


Stopper det ved grænsen?

2010-03-11 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Misbrugsskandalerne i Tyskland og Østrig giver anledning til bekymrede spørgsmål

x

Share: Stopper det ved grænsen?


To attraktive arrangementer på samme tid

2010-03-08 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- og hvad skal man så vælge? katpod.dk fortæller og anbefaler en løsning, hvis man ikke kan beslutte sig

x

Share: To attraktive arrangementer på samme tid


Hvorfor er der så meget ondt i verden?

2010-03-05 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Det spørgsmål rejser sig på en helt særlig måde, når jordskælv og tsunamier ødelægger menneskers liv

x

Share: Hvorfor er der så meget ondt i verden?


MÃ¥nedsMagasinet 03

2010-02-28 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Pastor Daniel Nørgaard er klar med tredje udgave af katpod.dks MånedsMagasin

x

Share: MÃ¥nedsMagasinet 03


Seneste nyt om kirkeskattesagen

2010-02-26 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I Folketinget stilles der spørgsmål; i Folkekirken udtaler biskoppernes deres støtte til Den katolske Kirkes forslag - og katpod.dk følger med og beretter om udviklingen

x

Share: Seneste nyt om kirkeskattesagen


Et dødsfald

2010-02-25 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Käthe Lund døde torsdag, den 25. februar på Sankt Maria Hospice i Vejle

x

Share: Et dødsfald


Første fasteuge er gået

2010-02-24 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- men hvad handler fastetiden egentlig om?

x

Share: Første fasteuge er gået


Samtale med professor Lisbet Christoffersen

2010-02-18 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Katpod.dk søger en uvildig kommentar til spørgsmålet om Folkekirkens særstatus og statens forhold til de øvrige trossamfund

x

Share: Samtale med professor Lisbet Christoffersen


Jesper Langballe tager æren

2010-02-17 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- for at have stoppet katolsk kirkeskat, skriver Kristeligt Dagblad. I sin ledende artikel ærgrer bladet sig samtidig over sagens foreløbige udfald

x

Share: Jesper Langballe tager æren


Regeringen afviser Den katolske Kirke

2010-02-14 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I et brev har regeringen meddelt, at den ikke finder grundlag for at imødekomme ønsket om, at medlemsbidrag til andre trossamfund end Folkekirken kan blive betalt som kildeskat

x

Share: Regeringen afviser Den katolske Kirke


Kort og Godt om en spændende rapport

2010-02-12 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Den samlede rapport fra den seneste konference i Kristen Muslimsk Samtaleforum kan nu læses på nettet

x

Share: Kort og Godt om en spændende rapport


Atter diskussion om sognestruktur i København

2010-02-08 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Det biskoppelige Råd er atter i gang med overvejelser vedrørende Sankt Ansgar, Sankt Mariæ, Sakraments og Jesu Hjerte sogne, så det kommende menighedsrådsvalg får også af den grund stor betydning

x

Share: Atter diskussion om sognestruktur i København


En quarterback - hvad er det?

2010-02-07 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

At finde svar på det spørgsmål har ført ind i amerikansk fodboldverden og frem til en debat forud for årets Super-Bowl i Miami

x

Share: En quarterback - hvad er det?


MÃ¥nedsMagasinet nr. 2

2010-02-01 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I anden udgave af det varierede MånedsMagasin interviewer p. Daniel Nørgaard domsakristan Ulla Elmquist og fortæller også om en pilgrimsrejse for præster til Rom

x

Share: MÃ¥nedsMagasinet nr. 2


Det er Sankt Ansgars fest i dag

2010-01-31 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- og katpod.dk bringer klip fra eftermiddagens vespergudstjeneste i domkirken og biskop Czeslaws prædiken

x

Share: Det er Sankt Ansgars fest i dag


Missionskonferencen i Ã…rhus - 2. del

2010-01-30 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Jakob Egeris Thorsen afslutter sin beretning med to interviews

x

Share: Missionskonferencen i Ã…rhus - 2. del


Har du kontrolleret valglisten?

2010-01-28 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Indtil den 21. februar er sognenes valglister lagt frem til eftersyn, og der er netop i år en særlig god grund til at gå hen for at kontrollere, om man overhovedet står på den

x

Share: Har du kontrolleret valglisten?


Missionskonference i Ã…rhus

2010-01-27 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Teologiprofessor Viggo Mortensen i en samtale med Jakob Egeris Thorsen

x

Share: Missionskonference i Ã…rhus


Kort og Godt om Ælnoth

2010-01-23 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hør om den danske forening for katolsk kirkehistorie og om et spændende møde den 6. februar

x

Share: Kort og Godt om Ælnoth


Samtale med Nikolaj Ottosen-Støtt i Paris

2010-01-19 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Samtidig med at passe sit præstestudium har Nikolaj afsluttet sit universitetsstudium i retorik - og vi har noget, vi gerne vil spørge ham om

x

Share: Samtale med Nikolaj Ottosen-Støtt i Paris


Kender du AC?

2010-01-17 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Bernadette Preben-Hansen fortæller fra denne katolske forenings historie og nutid

x

Share: Kender du AC?


2. møde med Pius X Broderskabet er nært forestående

2010-01-15 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- og katpod.dk kan referere lidt nærmere om den procedure, som blev aftalt på det første møde

x

Share: 2. møde med Pius X Broderskabet er nært forestående


Som også vi forlader vore skyldnere

2010-01-13 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Onsdag formiddag modtog pave Benedikt Susanna Maiolo i privataudiens

x

Share: Som også vi forlader vore skyldnere


Tridentinsk pontifikalmesse i Domkirken

2010-01-10 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Søndag fejrede biskop Czeslaw pontifikalmesse efter den gamle ritus i Sankt Ansgars Domkirke, hvor omkring 100 katolikker deltog

x

Share: Tridentinsk pontifikalmesse i Domkirken


Nyt MånedsMagasin på katpod.dk

2010-01-06 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Pastor Daniel Nørgaard er tiltrådt som særlig redaktør af katpod.dks nye MånedsMagasin

x

Share: Nyt MånedsMagasin på katpod.dk


2010 et travlt år for paven

2010-01-02 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Pave Benedikt skal i det nye år ud på fire internationale rejser, men også mange andre opgaver venter på ham

x

Share: 2010 et travlt år for paven


Godt nytår!

2010-01-01 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Katpod.dk ønsker sine lyttere godt nytår og ser tilbage på enkelte begivenheder, som særligt vil blive mindet i Den katolske Kirke efter nullernes årti

x

Share: Godt nytår!


Biskop Peter Skov-Jakobsen i katpod.dk

2009-12-22 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Lyt til en samtale med Københavns Stifts nye biskop, der også fortæller om katolske venner og kontakter

x

Share: Biskop Peter Skov-Jakobsen i katpod.dk


O-antifonernes tid er inde

2009-12-16 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I de sidste syv dage op til jul synges de særlige O-antifoner i den sene eftermiddags vesperbøn

x

Share: O-antifonernes tid er inde


Fra en bro i Berlin

2009-12-15 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Katpod.dk sender fra den bro i Berlin, som i november 1989 blev DDR-borgernes første vej til friheden

x

Share: Fra en bro i Berlin


En samtale med Jacqueline Ryle

2009-12-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- en af de ildsjæle, som har været med til at forberede de kirkelige arrangementer i forbindelse med klimatopmødet

x

Share: En samtale med Jacqueline Ryle


I dag begynder klimatopmødet

2009-12-06 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- og katpod.dk besøger Hanna Smidt i Danske Kirkers Råd, fortæller om et særligt katolsk arrangement - og filosoferer lidt over de forskellige holdninger til klimaforandringerne

x

Share: I dag begynder klimatopmødet


Hvad F. J. Wagner ikke er bange for

2009-12-04 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- men hvad han frygter, kan man læse i et indlæg, han for et par dage siden sendte til det tyske blad Bild-Zeitung

x

Share: Hvad F. J. Wagner ikke er bange for


Nyt fra Sankt Clemens i Grenå

2009-12-04 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Den katolske menighed i Grenå er begyndt at fejre jubilæum som selvstændig menighed og har flere ting på panden i den anledning

x

Share: Nyt fra Sankt Clemens i Grenå


Paven synger med på ny CD

2009-11-30 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I dag udkommer en ny CD med musik og sang fra Vatikanet. Alma Mater er dens titel, og den kan bl.a. købes i Stenobutikken

x

Share: Paven synger med på ny CD


Kapitalismen - en filmanmeldelse

2009-11-29 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Ungdomspræst Gregers Mærsk-Kristensen har været i biografen for at se Michael Moores film om kapitalismen, og han fik også sendt katpod.dk hen for at se den

x

Share: Kapitalismen - en filmanmeldelse


The Manhattan Declaration

2009-11-27 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hør om en spændende udtalelse, som ortodokse, anglikanske, katolske og frikirkelige topledere i USA i fællesskab har udsendt

x

Share: The Manhattan Declaration


Jakob E. Thorsen fortæller fra Guatemala

2009-11-25 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I sin fjerde og afsluttende udsendelse fra Guatemala opsummerer Jakob Egeris Thorsen sine indtryk af kirkelivet i landet og fortæller specielt om den karismatiske bevægelses udbredelse samt positive og mere negative sider

x

Share: Jakob E. Thorsen fortæller fra Guatemala


Pastoralrådsmøde på Magleås

2009-11-21 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- med information om det kommende menighedsrådsvalg og om udpegning af nyt pastoralråd efter helt andre regler end gennem de sidste 40 år

x

Share: Pastoralrådsmøde på Magleås


Retrokonvertering på Sankt Andreas Bibliotek

2009-11-18 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Baglænskonvertering - hvad er det? katpod.dk har ringet til bibliotekar Kate Toft Madsen

x

Share: Retrokonvertering på Sankt Andreas Bibliotek


Kort og godt - om et nyt nordisk hyrdebrev

2009-11-17 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

De nordiske biskopper har i fællesskab skrevet et hyrdebrev om søndagens betydning

x

Share: Kort og godt - om et nyt nordisk hyrdebrev


Kort og Godt om starten

2009-11-11 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Nej, det var ikke mig, som fandt på det, siger Erling Tiedemann

x

Share: Kort og Godt om starten


Interview med Christine Antorini (S)

2009-11-10 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I anledning af en radiodebat om Fadervor i folkeskolen følger katpod.dk op på et fem år gammelt interview i Katolsk Orientering med folketingsmedlem Christine Antorini

x

Share: Interview med Christine Antorini (S)


I dag kom papirerne

2009-11-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Den 20. oktober kom der meddelelse om en adgang for anglikanske kristne til at blive katolikker under bevarelse af deres liturgi og spiritualitet m.v. - og i dag har Vatikanet offentliggjort de nærmere betingelser

x

Share: I dag kom papirerne


Kort og Godt om hekseprocesser

2009-11-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En artikel i Søndags-Politiken beretter om en interessant forskning

x

Share: Kort og Godt om hekseprocesser


En kvalmende film

2009-11-07 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

DR2 har i Dokumania-serien vist filmen Messedrengens Mareridt

x

Share: En kvalmende film


Biskop Brandenburg død

2009-11-05 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I går onsdag døde Stockholms tidligere biskop Hubertus Brandenburg i Osnabrck

x

Share: Biskop Brandenburg død


Cafeteria-katolikker og taleban-katolikker eller bare normal-katolikker?

2009-10-30 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En mail fra den amerikanske journalist og vatikanekspert John L. Allen giver anledning til en fredagskommentar

x

Share: Cafeteria-katolikker og taleban-katolikker eller bare normal-katolikker?


Ny åbning for anglikanere til Den katolske Kirke

2009-10-21 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Pave Benedikt skaber en helt ny kirkeretlig struktur, der gør det muligt for anglikanske biskopper, præster og lægfolk, som ønsker det, at komme ind i Den katolske Kirkes fulde fællesskab uden at skulle opgive alle de værdifulde elementer i deres anglikanske trostradition.

x

Share: Ny åbning for anglikanere til Den katolske Kirke


Katpod.dk har fødselsdag i dag

2009-10-13 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

- og fortæller om udviklingen gennem de første fire år samt om overvejelser og ønsker for fremtiden

x

Share: Katpod.dk har fødselsdag i dag


Nobels Fredspris til Barack Obama

2009-10-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hør en kommentar til en mildest talt overraskende pristildeling

x

Share: Nobels Fredspris til Barack Obama


Tirsdag åbner Folketinget på festlig vis

2009-10-04 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Før åbningen indbydes der som sædvanligt til gudstjeneste i Slotskirken klokken 10. Men nu er der kommet en indbydelse til et alternativt arrangement på samme tidspunkt

x

Share: Tirsdag åbner Folketinget på festlig vis


Kristen-muslimsk studiedag og konference

2009-10-03 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Med et righoldigt program, der omfattede fredagsbøn i en moske, natkirkebesøg i Københavns Domkirke samt en heldagskonference på Hay Skolen i Sydhavnen, blev både en fælles studiedag og en konference for muslimske og kristne ledere gennemført fredag og lørdag

x

Share: Kristen-muslimsk studiedag og konference


Jakob E. Thorsen fortæller fra Guatemala

2009-10-01 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I en tredje udsendelse fra Guatemala By fortæller Jakob Egeris Thorsen om baggrunden for de evangelikale kirkers fremmarch i Latinamerika - og om perspektiverne for Den katolske Kirke

x

Share: Jakob E. Thorsen fortæller fra Guatemala


50 års jubilæum på Nordvanggaard

2009-09-28 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Den 4. oktober fejrer søstre, biskop, præster og menighed de førte 50 år på Nordvanggaard, og katpod.dk tager forskud på festlighederne ved en samtale med sr. Mamertis og sognesekretær Ulla Pinborg.

x

Share: 50 års jubilæum på Nordvanggaard


Nekrolog over pastor Georg Nibler

2009-09-23 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Generalvikar Lars Messerschmidt har udsendt en nekrolog over pastor Georg Uttenthal Nibler, som katpod.dk her viderebringer

x

Share: Nekrolog over pastor Georg Nibler


Pastor Nibler bisættes fredag

2009-09-22 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Det kan nu oplyses, at pastor Georg Nibler, der døde den 15. september, vil blive bisat fra Sankt Ansgars Kirke i København fredag, den 25. september klokken 11

x

Share: Pastor Nibler bisættes fredag


En mobibel - hvad er det?

2009-09-21 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Vi ved alle, hvad en mobil er - men hvad er en mobibel? Det kan Søren Moesgaard i Bibelselskabet forklare nærmere

x

Share: En mobibel - hvad er det?


Pastor Georg Nibler er død

2009-09-16 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Tirsdag aften kort efter kl. 19.00 døde pastor Georg Uttenthal Nibler på Gentofte Hospital

x

Share: Pastor Georg Nibler er død


Pastor Georg Nibler er død

2009-09-16 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Tirsdag aften kort efter kl. 19.00 døde pastor Georg Uttenthal Nibler på Gentofte Hospital

x

Share: Pastor Georg Nibler er død


Helliger hensigten løgnen?

2009-09-14 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Kritikken er med rette haglet ned over turistorganet Visit Denmark for med Karen-videoen at have givet et forkert billede af Danmark og dermed skabt en dårlig turistreklame. Men problemet stikker langt dybere.

x

Share: Helliger hensigten løgnen?


Nej tak til reklamer?

2009-09-12 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Et folketingsmedlem fra Enhedslisten ønsker at forhindre omdeling af kirkeblade, hvis der står Reklamer - Nej Tak på brevkassen

x

Share: Nej tak til reklamer?


Kort og Godt om interessant artikel i Kristeligt Dagblad

2009-09-11 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En amerikansk AIDS-forsker fra Harvard Universitetet betegner kondomkampagnen i Afrika som dybt forfejlet

x

Share: Kort og Godt om interessant artikel i Kristeligt Dagblad


Katolikker med i nyt læringsnetværk om Missional Kirke

2009-09-07 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Et nyt økumenisk netværk sigter på læring og gensidig erfaringsudveksling omkring den aldeles nødvendige oprustning af kirker og menigheder i Danmark til at drive mission og reevangelisere landet

x

Share: Katolikker med i nyt læringsnetværk om Missional Kirke


Hvorfor må man ikke dyppe?

2009-09-04 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Den øgede smittefare i disse tider får en del katolikker til at ønske at kunne dyppe hostien i kalken, men det må man ikke, siger biskop Czeslaw og giver i udsendelsen sin forklaring på det

x

Share: Hvorfor må man ikke dyppe?


To stormoskeer på vej i København

2009-09-02 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Erling Tiedemann kommenterer planerne og gør sig tanker om dette byggeri i lyset af, at der ikke er tilsvarende adgang til kirkebyggeri i mange muslimskdominerede lande

x

Share: To stormoskeer på vej i København


En reform af reformen?

2009-08-30 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

En såkaldt vaticanista har bragt forlydender til torvs om en tilbageføring af dele af messeliturgien til tiden før Andet Vatikankoncil. Vatikanet dementerer, men journalisten fastholder - men hvad handler det egentlig om?

x

Share: En reform af reformen?


Skal blasfemiparagraffen ophæves?

2009-08-21 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Som led i de mange tilløb til mere eller mindre antireligiøs signallovgivning er forslaget om at ophæve straffelovens paragraf 140 nu atter dukket op

x

Share: Skal blasfemiparagraffen ophæves?


Religion sættes under politisk pres

2009-08-20 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

I kølvandet af Det konservative Folkepartis sommergruppemøde er der kommet debat ikke kun om burka, men også om religiøse skoler og bederum i de offentlige

x

Share: Religion sættes under politisk pres


Kort og Godt - om lukkelov og søndag

2009-08-15 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Biskop Czeslaw har offentliggjort en redegørelse i forbindelse med forslaget om en ophævelse af lukkeloven

x

Share: Kort og Godt - om lukkelov og søndag


Invitation til kristen muslimsk studiedag

2009-08-12 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Fredag den 2. oktober 2009 afholdes i København en kristen muslimsk studiedag med et spændende program

x

Share: Invitation til kristen muslimsk studiedag


2. udsendelse fra Guatemala

2009-08-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Hermed bringes den anden af to udsendelser, som Jakob Egeris Thorsen har sendt hjem fra Guatemala. Her er han i gang med feltstudier i tilknytning til sit PhD-projekt om karismatiske menigheder i Latinamerika

x

Share: 2. udsendelse fra Guatemala


Til sommermøde med PSP

2009-08-09 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

PSP, Pro Scandiae Populis, har holdt møde på Magleås. Men hvad er PSP for noget?

x

Share: Til sommermøde med PSP


Nyt fra Jakob Thorsen i Guatemala

2009-08-06 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Fra det mellemamerikanske land sender Jakob Egeris Thorsen en udsendelse, hvor han fortæller om sin kontakt med karismatiske menigheder og grupper

x

Share: Nyt fra Jakob Thorsen i Guatemala


Fest for sognepræsten af Ars, Jean-Marie Vianney

2009-08-04 :: redaktion@katpod.dk (KATPOD.DK)

Som led i "præsternes år" blev 150 året for sognepræsten af Ars død fejret i Sankt Ansgars Kirke, hvor biskop Czeslaw prædikede

x

Share: Fest for sognepræsten af Ars, Jean-Marie Vianney


Teologi for perlehøns?

2009-08-01 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- under denne overskrift forsvarer Odense biskoppen Kresten Drejergaard sit indgreb over for menighedsrådet i Sankt Knuds Kirke, som gerne ville have givet Den katolske Kirke to små knogler fra Knud den Helliges skrin i kirken

x

Share: Teologi for perlehøns?


Biskop Williamson på banen igen

2009-07-12 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Paven har sat dialogen med Lefebvre-broderskabet på nye skinner, men forud for kommende møder med Troslærekongregationen kalder den holocaustbenægtende biskop, Richard Williamson, Andet Vatikankoncil for "en giftig kage, der er lige til at smide i skraldespanden" Det begynder godt ..

x

Share: Biskop Williamson på banen igen


Caritas in Veritate - Kærlighed i sandhed

2009-07-10 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- det er titlen på pave Benedikts tredje rundskrivelse, som i går blev præsenteret i Vatikanet

x

Share: Caritas in Veritate - Kærlighed i sandhed


Misbrug af folketingets spørgeordning

2009-07-04 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Et folketingsmedlem har spurgt kirkeministeren, om hun mener, at det muslimske tørklæde er et religiøst symbol. Foto: Michael Ravnholt Westh

x

Share: Misbrug af folketingets spørgeordning


Thomas Larsen ny administrationschef i Den katolske Kirke

2009-07-02 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Efter kontraktskrivning kunne biskop Czeslaw ved en uformel kop kaffe præsentere den nye administrationschef for bispekontorets personale. Katpod var med og havde også lejlighed til at optage et kort interview med Thomas Larsen

x

Share: Thomas Larsen ny administrationschef i Den katolske Kirke


Barnetro og voksentro

2009-06-30 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Med udgangspunkt i pave Benedikts prædiken ved afslutningen af Paulus-året reflekterer Erling Tiedemann over forholdet mellem barnetro og voksentro

x

Share: Barnetro og voksentro


Hvad sagde vi?

2009-06-27 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I anledning af de stadigt uafklarede forhold for Pius X broderskabet og de stigende spændinger omkring ulovligt gennemførte præstevielser fristes katpod.dk til at sige: Hvad sagde vi?!

x

Share: Hvad sagde vi?


Prædiken til Præsternes År

2009-06-18 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Biskop Hans Martensens 25 år gamle prædiken til en præstevielse er lige så aktuel, som da den blev holdt - og meget passende på en dag, hvor Præsternes År åbnes

x

Share: Prædiken til Præsternes År


Mere om lutherske bispevalg og katolske bispeudnævnelser

2009-06-17 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- en udsendelse, der ligger i forlænglse af en tidligere udsendelse om bispevalg i Københavns folkekirkelige stift

x

Share: Mere om lutherske bispevalg og katolske bispeudnævnelser


Kort og Godt - åbning af Præsternes År

2009-06-15 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Fredag, den 19. juni kl. 17.00 fejres åbningen af Præsternes År i Jesu Hjerte Kirke i København

x

Share: Kort og Godt - åbning af Præsternes År


Pastoralrådsmøde på Magleås

2009-06-14 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Her blev der blandt andet tale om medlemsregister og kirkeskat som kildeskat - men der var også tid til at synge en særlig salme, som ikke står i salmebogen

x

Share: Pastoralrådsmøde på Magleås


Præstens År - hvad er det?

2009-06-11 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

En samtale med formanden for Præsterådet, Niels Engelbrecht, om Præstens År, som begynder den 19. juni

x

Share: Præstens År - hvad er det?


Bispevalg i Folkekirken

2009-06-08 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- kommer det os katolikker ved, vil nogen måske spørge. Men prøv at lytte med.

x

Share: Bispevalg i Folkekirken


Jesper Fich præst i 25 år

2009-06-05 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Et interview i anledning af, at sognepræst Jesper Fich den 9. juni kan fejre 25 års jubilæum som katolsk præst

x

Share: Jesper Fich præst i 25 år


Kort og Godt - Iben Thranholm i DR2 Deadline

2009-06-02 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Anden Pinsedags aften havde Iben Thranholm den utaknemmelig opgave at blive interviewet i DR2 Deadline om den irske skandalesag.

x

Share: Kort og Godt - Iben Thranholm i DR2 Deadline


Kort og Godt - Klostre og søstre

2009-05-30 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Kort og Godt er - kort og godt - nogle ganske korte udsendelser, som henviser til noget godt. Her til en udsendelse om klostre og søstre på TV2 Lorry

x

Share: Kort og Godt - Klostre og søstre


Ny beredskabsplan vedrørende seksuelle overgreb

2009-05-29 :: redaktion@katpod.dk (katolsk.dk)

Som alle andre opskræmmes danske katolikker over de seksuelle og andre overgreb i Kirken, som rapporteres fra forskellige lande, men nu kan de glæde sig over, at bispedømmet København har udarbejdet en beredskabsplan for at kunne imødegå eventuelle tilfælde her i landet, som vi hidtil har været forskånet for

x

Share: Ny beredskabsplan vedrørende seksuelle overgreb


Tanker under en studierejse til Istanbul

2009-05-25 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- for at identificere ligheder og forskelle og vælge dialogens fremfor konfrontationens vej

x

Share: Tanker under en studierejse til Istanbul


Anmeldelse af bogen Nonne Tur/Retur

2009-05-19 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I dag udkommer en bog af den forhenværende nonne Helene Haegglund på Kristeligt Dagblads Forlag. Den anmeldes her af Erling Tiedemann

x

Share: Anmeldelse af bogen Nonne Tur/Retur


Engle og dæmoner

2009-05-15 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

En filmanmeldelse med pro et contra

x

Share: Engle og dæmoner


Paven besøger Yad Vashem

2009-05-11 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Noget af det mest krævende under pave Benedikts rejse til Det hellige Land har været besøget i Holocaust-museet Yad Vashem og dets mindehal

x

Share: Paven besøger Yad Vashem


Paven og prinsen

2009-05-10 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I Jordan har pave Benedikt besøgt Kong Hussein bin Talal Moskeen, hvor han blev modtaget af prins Ghazi bin Muhammad bin Talal

x

Share: Paven og prinsen


Paven er rejst til Jordan, Israel og Palæstina

2009-05-08 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- og hvad finder han nu på at sige, som provokerer nogen og udløser storm i medierne? er der sikkert en del katolikker, som tænker.

x

Share: Paven er rejst til Jordan, Israel og Palæstina


Muslimerne i Europa

2009-05-05 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Ved et seminar i Bordeaux talte kardinal Jean-Louis Tauran om nødvendigheden af dialog med Europas muslimer - men også om betingelserne for denne dialog

x

Share: Muslimerne i Europa


P. Stephen Holm fejrer 25 års jubilæum

2009-05-02 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

En samtale med sognepræsten i Slagelse, Holbæk og Kalundborg, der også forklarer om den hellige Montfort og det lille kommunitet i Danmark

x

Share: P. Stephen Holm fejrer 25 års jubilæum


Pater Irenæus begravet i Nakskov

2009-05-01 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Sidste søndag døde franciskaneren, pater Irenæus Capellen, og lørdag eftermiddag blev han begravet fra den kirke, hvor han gennem 34 år havde virket som sognepræst

x

Share: Pater Irenæus begravet i Nakskov


Stor ændring på Katolsk Bispekontor

2009-04-27 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

De to hidtidige såkaldt administrative og pastorale afdelinger slås sammen til t under en samlet leder. Generalvikaren skal ikke længere være leder af bispekontoret, og kontorchef Erik Lindegaard fratræder sin stilling som leder af administrativ afdeling.
Afspil…

x

Share: Stor ændring på Katolsk Bispekontor


Første integrationsseminar på Magleås

2009-04-20 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Mandag og tirsdag arrangerer sprog- og integrationskonsulent Helle Jørgensen et seminar om dansk kultur og kirkeliv, herunder om Den danske Folkekirke og dens salmebog. I den forbindelse fortalte tidl. sognepræst Eva Meile om nogle af de kendte signalsalmer - og om en enkelt ny
Afspil…

x

Share: Første integrationsseminar på Magleås


12-årig pige med ben i næsen

2009-04-13 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Lia Mills i Toronto holdt fast i sit emne og vandt sin skoles konkurrence i retorik

x

Share: 12-årig pige med ben i næsen


Jo vist sagde Fogh da undskyld

2009-04-07 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- det var bare ikke til tyrkerne eller andre muslimer

x

Share: Jo vist sagde Fogh da undskyld


Hvem er katolikkerne?

2009-04-05 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I et foredrag lørdag eftermiddag fortalte Andreas Rude om de mange forskellige "slags" katolikker, som befolker den ene og samme katolske kirke

x

Share: Hvem er katolikkerne?


Ny informationschef tiltrådt

2009-04-02 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Den 1. april overtog journalist Niels Messerschmidt stillingen som ansvarshavende informationschef - og katpod.dk var med

x

Share: Ny informationschef tiltrådt


Hovedstadens katolske ungdom: Bevar katpod!

2009-04-01 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Under ledelse af pastor Daniel Nørgaard har et større antal unge katolikker i hovedstadsområdet engageret sig i kampen for at bevare katpod. De anser kravet om lukning for at være udtryk for den almindelige hetz mod Den katolske Kirke

x

Share: Hovedstadens katolske ungdom: Bevar katpod!


MÃ¥ katpod.dk lukke?

2009-03-31 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Efter at have produceret 400 udsendelser er katpod.dk blevet stillet over for et krav om lukning af hjemmesiden og ophør af udsendelserne. Hør nærmere om den alvorlige baggrund.

x

Share: MÃ¥ katpod.dk lukke?


Fra pastor Timmermanns familiekrønike

2009-03-26 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I en samtale fortæller p. Dietrich Timmermann om sin fars skæbne op til og under Anden Verdenskrig og om sin egen flugt til Frederiksstad i Sydslesvig

x

Share: Fra pastor Timmermanns familiekrønike


Kender du da ikke taqiyya?

2009-03-25 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Man hører tit, at dialog med muslimer er omsonst; man kan ikke stole på dem, siges det, for de bruger taqiyya. Men hvad er taqiyya (og andre muslimske begreber) egentlig for noget? katpod.dk har søgt svar hos en imam.

x

Share: Kender du da ikke taqiyya?


Biskop Czeslaw hjem fra internationale møder

2009-03-23 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Efter biskoppens hjemkomst fra møder i Den nordiske Bispekonference og i Sammenslutningen af bispekonferencer i EU har katpod.dk opsøgt ham for at høre nyt

x

Share: Biskop Czeslaw hjem fra internationale møder


SÃ¥ er kondomkrigen mod paven i gang igen

2009-03-19 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Under pavens rejse til Afrika er spørgsmålet om AIDS og kondomer igen blevet stillet til paven. Lyt med på katpod.dk og hør, hvad han svarede

x

Share: SÃ¥ er kondomkrigen mod paven i gang igen


Biskop Czeslaw skriver brev til landets katolikker

2009-03-17 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Biskop Czeslaw Kozon har i dag offentliggjort et brev til katolikkerne i Danmark, hvormed han ønsker at sætte nogle ting bedre på plads i relation til sagen om den 9-årige pige i Brasilien, som fik udført abort efter at være blevet gravid som følge af sin stedfaders voldtægt

x

Share: Biskop Czeslaw skriver brev til landets katolikker


Tiltrædelsesforelæsning på Københavns Universitet

2009-03-14 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Fredag holdt adjungeret professor Lisbet Christoffersen tiltrædelsesforelæsning om kirke- og religionsret og fremsatte en række synspunkter, som i høj grad er af interesse også for landets katolikker

x

Share: Tiltrædelsesforelæsning på Københavns Universitet


Paven skriver brev til verdens biskopper

2009-03-13 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- og sætter på en meget personlig måde tingene på plads i sagen om de fire Lefebvre-biskopper og - som det udtrykkes: "Tilfældet Williamson"

x

Share: Paven skriver brev til verdens biskopper


Bispedømmets ældste præst død

2009-03-10 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Tirsdag formiddag døde pastor Paul d Auchamp på Liobahjemmet på Frederiksberg, knap 97 år gammel

x

Share: Bispedømmets ældste præst død


De tyske biskopper kridter banen op

2009-03-08 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- men Pius-broderskabets tyske leder har også kløerne fremme, noterer katpod.dk i denne update

x

Share: De tyske biskopper kridter banen op


Ægteskab til service

2009-03-06 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I mandags startede en række aftener i Sankt Pauls Kirke i Taastrup under overskriften Ægteskabsservice. katpod.dk var med og fortæller også om de følgende tre aftener, hvor man man nå at stå på

x

Share: Ægteskab til service


Nyt fra sprogtjenesten

2009-03-03 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Godt et halvt år er gået, siden bispedømmet fik ansat sin sprog- og integrationskonsulent, og katpod.dk besøger Helle Jørgensen for at høre, hvordan det indtil nu er gået med at komme i gang

x

Share: Nyt fra sprogtjenesten


Intet nyt om "sagen"

2009-02-25 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Der spørges, hvordan det går med Pius-broderskabet og biskop Williamson, men det er ikke meget, der er sluppet ud

x

Share: Intet nyt om "sagen"


Filmen, der giver anledning til tvivl

2009-02-21 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

"katpod.dk anmelder den amerikanske film ""Doubt"", der har Meryl Streep i hovedrollen, og som foregår på en katolsk skole i Bronx i New York i 1964"

x

Share: Filmen, der giver anledning til tvivl


Til kirkekaffe med Paulus

2009-02-15 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Det er stadig Paulus-år, og i dag havde menigheden i Jesu Hjerte Kirke i København besøg af ham og teolog Eva Maria Nielsen, der berettede om hans liv og betydning for kristentroen

x

Share: Til kirkekaffe med Paulus


En flov historie for mange går ind i ny fase

2009-02-10 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Støvet er ved at lægge sig efter den megen medieturbulens og forvirring omkring ophævelsen af ekskommunikationen af fire ulovligt viede biskopper, og nu er tiden inde til at søge de mere grundliggende problemer løst

x

Share: En flov historie for mange går ind i ny fase


Katolikkerne lider under uberettiget kritik

2009-02-04 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- men de har også svært ved at se væk fra, at man i Vatikanet til en vis grad selv har været ude om den

x

Share: Katolikkerne lider under uberettiget kritik


Katolsk journalist maner til eftertanke vedrørende Kirkens kommunikationspolitik

2009-02-01 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Pave Benedikts ophævelse af ekskommunikationen af fire biskopper har - også som følge af den holocaust-benægtelse, som en af dem har ytret - givet anledning til at præsentere hele sagen i et håbløst dårligt lys. Kunne det have været undgået?

x

Share: Katolsk journalist maner til eftertanke vedrørende Kirkens kommunikationspolitik


Ny ansvarshavende informationschef i Den katolske Kirke

2009-01-30 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Med virkning fra 1. april 2009 tiltræder cand. phil. og journalist Niels Messerschmidt stillingen som ansvarshavende informationschef

x

Share: Ny ansvarshavende informationschef i Den katolske Kirke


Det var da vist på tide

2009-01-27 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Biskop Bernard Fellay, der er leder af Pius den 10. præstebroderskabet, har i klare vendinger beklaget de holocaustbenægtende udtalelser fra en anden af præstebroderskabets biskopper og oplyst, at denne, Richard Williamson, nu har fået mundkurv på og forbud mod at udtale sig om politiske og historiske emner

x

Share: Det var da vist på tide


Det måtte komme

2009-01-24 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

At der efter 20 års ekskommunikation åbnes en dør for fire biskopper, som i 1988 blev ulovligt bispeviet, fremstilles i medierne som en rehabilitering af en holocaust-benægtende biskop

x

Share: Det måtte komme


Er lefebvristerne på vej tilbage til Kirken?

2009-01-22 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Katpod.dk viderebringer ubekræftede, men stærke forlydender om, at ekskommunikationen af fire biskopper er ved at blive hævet

x

Share: Er lefebvristerne på vej tilbage til Kirken?


I dag er det Obamadag, men i morgen venter arbejdet

2009-01-20 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- og de katolske biskopper i USA har sendt to alvorlige breve, som ligger og venter på skrivebordet

x

Share: I dag er det Obamadag, men i morgen venter arbejdet


Dagens nyhedsbrev fra Zenit rummer to afsnit om Internet

2009-01-19 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- det ene positivt om en ny kanal på YouTube, det andet negativt om det ødelæggende udbud af porno på nettet

x

Share: Dagens nyhedsbrev fra Zenit rummer to afsnit om Internet


Mini-konference i Kolding om brevet fra 138 muslimer

2009-01-17 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Det folkekirkelige Haderslev Stift har afholdt en såkaldt mini-konference om brevet fra 138 lærde og ledende muslimer og om de forskellige svar på det. Katpod.dk var med og bringer et panelindlæg af Erling Tiedemann

x

Share: Mini-konference i Kolding om brevet fra 138 muslimer


Metodistkirken i Danmark fejrer 150 års jubilæum

2009-01-11 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- og katpod.dk er med og beretter fra dagen

x

Share: Metodistkirken i Danmark fejrer 150 års jubilæum


Perkersvin findes ikke

2009-01-09 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- hverken i dyreriget eller blandt mennesker. En katpod-kommentar til en aktuel sag

x

Share: Perkersvin findes ikke


Flere katolikker i USAs kongres

2008-12-27 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

En mail fra en lytter fortæller om kendsgerningerne - men hvad betyder de, når det kommer til stykket?

x

Share: Flere katolikker i USAs kongres


Hvad sagde paven egentlig?

2008-12-24 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Et afsnit i pavens tale ved Vatikanets juleafslutning er i pressen blevet fremstillet som et angreb på homoseksuelle, der skulle gøre julen sur for dem. Men hvad sagde paven egentlig, og hvad handler det nærmere om?

x

Share: Hvad sagde paven egentlig?


Går Danmarks Radio ind for aktiv dødshjælp?

2008-12-17 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

På det seneste har der været en helt usædvanlig debat i DRs øverste ledelse om en engelsk TV-film om selvmordsturisme, men også et indslag i dagens P1-Morgen gør det vanskeligt at frigøre sig fra det indtryk, at DR har besluttet sig for at virke for lovliggørelse af dødshjælp

x

Share: Går Danmarks Radio ind for aktiv dødshjælp?


Staten diskriminerer over for Frelsens Hær i Norge

2008-12-13 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Frelsens Hærs ungdomsarbejde har mistet statstilskud til sit arbejde, fordi bøsser og lesbiske ikke kan blive soldater. Men hvad er egentlig diskrimination? katpod.dk prøver at rede trådene ud og understregeri den forbindelse, at bøsser og lesbiske ikke må diskrimineres

x

Share: Staten diskriminerer over for Frelsens Hær i Norge


Nyt fra Rom om bioetik

2008-12-12 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Troslærekongregationen har i dag, fredag formiddag, offentliggjort en ny redegørelse om de mange nye dilemmaer, som den bioetiske forskning stiller os overfor

x

Share: Nyt fra Rom om bioetik


FNs menneskerettighedserklæring fylder 60

2008-12-10 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- og katpod.dk sætter den ind i sammenhæng med den katolske forståelse af begrebet den naturlige ret

x

Share: FNs menneskerettighedserklæring fylder 60


Kirkens evangeliseringsprojekt

2008-12-04 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

En samtale med diakon Kaare Nielsen om et initiativ i bispedømmet, der er på vej op i omdrejninger

x

Share: Kirkens evangeliseringsprojekt


Tak for mange bidrag

2008-12-03 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Målet for katpod.dks indsamling til driften i 2009 var 8.000 kr. - og der er kommet 8.600 kr. ind, så driften er sikret - og tak for det!

x

Share: Tak for mange bidrag


Reformatorisk After Dinner Speech

2008-12-01 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

"På kirkeministerens konference med titlen ""Vor lutherske arv og udfordring"" var Erling Tiedemann indbudt til at holde talen efter middagen. Den bringes her som lydfil, idet der i øvrigt henvises til den trykte udgave, som kan findes på adressen www.catholica.dk"

x

Share: Reformatorisk After Dinner Speech


Er nisserne djævelens værk?

2008-11-29 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Radioavisen fortæller om en nordjysk præst, som kalder nisser for djævledyrkelse. Har han ret i det?

x

Share: Er nisserne djævelens værk?


Pastoralrådet drøfter Humanæ Vitæ

2008-11-22 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Da pave Paul den Sjette i 1968 udsendte rundskrivelsen Humanæ Vitæ om bl.a. fødselsregulering, blev der en farlig ballade, som her - 40 år efter - stadig kan mærkes. Nu tog pastoralrådet fat om nælden, tog tabuet ud af skabet og drøftede sagen på grundlag af et oplæg fra generalvikar Lars Messerschmidt, hvis tale kan høres her

x

Share: Pastoralrådet drøfter Humanæ Vitæ


Modstridende informationer vælter ind

2008-11-19 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I de senere dage har katpod.dk både modtaget meldinger om mord på kristne i Irak og om en fælles katolsk-muslimsk erklæring om respekt for menneskeliv og religionsfrihed. Det rejser spørgsmålet, om alle muslimer overhovedet tror på den samme Gud?

x

Share: Modstridende informationer vælter ind


Om halvanden uge er der pastoralrådsmøde på Magleås

2008-11-12 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- og katpod.dk orienterer om dagsordenen og dens enkelte punkter

x

Share: Om halvanden uge er der pastoralrådsmøde på Magleås


Efter præsidentvalget

2008-11-08 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Valget af Barack Obama er afsluttet, nu kommer virkeligheden og tømmermændene, og i Den katolske Kirke i USA er der rifter at hele og grøfter at slå bro over

x

Share: Efter præsidentvalget


En ny Marx udgiver bog med titlen Das Kapital

2008-11-03 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I kølvandet af finanskrisen spørger mange, om Karl Marx alligevel havde ret. Det har Reinhard Marx, ærkebiskop af Mnchen und Freising, en kommentar til i form af en ny bog med titlen - Das Kapital

x

Share: En ny Marx udgiver bog med titlen Das Kapital


Mere fra kristen-muslimsk konference i København

2008-10-26 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I den anden udsendelse fra konferencen i Fredens Kirke i Ryesgade i København bringes klip fra et foredrag af professor Jørgen S. Nielsen, der er leder af Center for Europæisk Islamisk Tænkning på Københavns Universitet, og som tidligere var leder af Den danske Institut i Damaskus i Syrien

x

Share: Mere fra kristen-muslimsk konference i København


Religion i frihed - frihed i religion

2008-10-24 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- under den overskrift mødes et halvt hundrede kristne og muslimske ledere til en konference fredag og lørdag i Fredens Kirke i København. Katpod,dk er med og bringer i en første udsendelse fra dette samtaleforum den indledende tale, som blev holdt af Københavns biskop, Erik Norman Svendsen

x

Share: Religion i frihed - frihed i religion


Kan en katolik stemme på Barack Obama?

2008-10-21 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I USA går debatten højt mellem pro life og pro choice siden, herunder i spørgsmålet, om ens stemmeafgivning bør afgøres af t eller af flere spørgsmål. Til det har biskoppen af Memphis i Tennessee en kommentar

x

Share: Kan en katolik stemme på Barack Obama?


Om tro og identitetsfølelse

2008-10-19 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

En nyligt offentliggjort undersøgelse viser, at halvdelen af alle danske tror på Dan Browns roman Da Vinci Mysteriet, selv om det for længst er fastslået, at den bygger på fri fantasi

x

Share: Om tro og identitetsfølelse


Fra bispesynoden i Vatikanet

2008-10-14 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Lyt til en samtale med biskop Georg Mller, Trondheim, som repræsenterer de katolske biskopper i Norden ved den igangværende bispesynode om Guds Ord i Kirkens liv og mission

x

Share: Fra bispesynoden i Vatikanet


Afsked med Lida

2008-10-12 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

En stor skare tog søndag eftermiddag afsked med Focolare-bevægelsens leder i Danmark, Lida van Dijk, der efter 22 år hos os flytter til en ny tjeneste i Belgien. Katpod.dk var med og bringer et afskedsinterview med Lida

x

Share: Afsked med Lida


Bibelmaraton i Italien

2008-10-05 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Den italienske TV-station RAI Uno sender i denne uge bibelmaraton fra Rom

x

Share: Bibelmaraton i Italien


Abortdebat i USA forud for valget i november

2008-10-02 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Den amerikanske lægmandsbevægelse, Knights of Columbus, der har 1,7 millioner medlemmer, har produceret et lydklip, som nu bringes i lokalradioer og på internet

x

Share: Abortdebat i USA forud for valget i november


Finanskrise og bankkrak

2008-09-30 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

En amerikansk biskop, William F. Murphy, har sammen med sine kolleger sendt et brev til kongressen med nogle overordnede tanker omkring en løsning af krisen

x

Share: Finanskrise og bankkrak


Ramadanen nærmer sig sin afslutning

2008-09-20 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- og Pavestolen har traditionen tro sendt verdens muslimer en hilsen i den anledning

x

Share: Ramadanen nærmer sig sin afslutning


Sigrid Marie og Anna lavede projektopgave om religion

2008-09-12 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- og føler selv, at de blev meget klogere gennem processen. Hør om to 8. klasse elever, som tog turen rundt mellem de monoteistiske religioner og fik erstattet uvidenhed med reelt kendskab til andre

x

Share: Sigrid Marie og Anna lavede projektopgave om religion


Tre døgn med paven i Frankrig

2008-09-11 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Fredag kommer pave Benedikt til Paris, hvor han modtages af præsident Nicolas Sarkozy, og lørdag rejser han videre til Lourdes. Forinden vil han holde en stor tale i Paris, som imødeses med megen spænding

x

Share: Tre døgn med paven i Frankrig


Ny katolsk ungdomsklub i København

2008-08-28 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Verdensungdomsdagene i Sydney gav inspiration tl meget - herunder til et katolsk ungdomsinitiativ i Storkøbenhavn. Hør pastor Daniel Nørgaard fortælle om det.

x

Share: Ny katolsk ungdomsklub i København


En ung kvinde finder abortloven forældet og krænkende

2008-08-26 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I en kronik i Politiken fortæller hun om, hvorfor hun tog til England for at få udført et abortindgreb, som ikke var blevet tilladt i Danmark

x

Share: En ung kvinde finder abortloven forældet og krænkende


Ærkebiskop Chaput har et forbillede

2008-08-19 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- og katpod.dk fortæller om det fra ærkebiskoppens nyeste bog: Giv kejseren, hvad kejserens er

x

Share: Ærkebiskop Chaput har et forbillede


Fortsat abortdebat både i Danmark og andetsteds

2008-08-14 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Der er næppe udsigt til, at abortloven bliver lavet om - men der er bestemt heller ingen grund til at vente, at debatten om den vil standse

x

Share: Fortsat abortdebat både i Danmark og andetsteds


Er brug af atomvåben retfærdiggjort?

2008-08-06 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

6. august er dagen, hvor vi årligt mindes om den samme dato i 1945, hvor den første atombombe i menneskehedens historie blev kastet. Årsdagen lægger op til en alvorlig etisk refleksion over krig og især kernevåben

x

Share: Er brug af atomvåben retfærdiggjort?


Mere om sprog- og integrationskonsulenten

2008-08-04 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Katpod.dks beretning forleden om ansættelse af Helle Jørgenen som ny sprog- og integrationskonsulent har affødt et ønske om at vide mere om denne nye funktion. Lyt med, når vi gennemgår uddrag af stillingsbeskrivelsen

x

Share: Mere om sprog- og integrationskonsulenten


To nye medarbejdere i det katolske bispedømme

2008-08-01 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Den 1. august tiltrådte Helle Jørgensen som sprog- og integrationskonsulent og Jakob Thorsen som sekretær for liturgikommissionen og blev modtaget og budt velkommen af biskop Czeslaw - og katpod.dk var også med

x

Share: To nye medarbejdere i det katolske bispedømme


Pater Gerhard Sanders SJ 40 år som præst

2008-07-28 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Søndag kunne Jesu Hjerte Kirkes sognepræst, p. Gerhard Sanders SJ, fejre sit 40 års jubilæum om præst. I den anledning har katpod.dk opsøgt ham for en samtale om nogle af de store opgaver, han varetager i bispedømmet - og om jesuitternes fremtid i Danmark (eller mangel på samme)

x

Share: Pater Gerhard Sanders SJ 40 år som præst


DR: Paven øger bordelbesøg

2008-07-26 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I et indslag på DR Update mere end antydes det, at tilstrømningen af unge katolikker til Sydney har øget omsætningen på byens bordeller - men er det nu en særlig sandsynlig antagelse?

x

Share: DR: Paven øger bordelbesøg


Ungdomsdagene i Sydney er i gang

2008-07-16 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- og katpod.dk søger at følge med så godt, som det kan lade sig gøre, når ungdomsredaktionen er i Australien, den tekniske leder i København og resten af redaktionen i Sydfrankrig.

x

Share: Ungdomsdagene i Sydney er i gang


Agurketiden er over os

2008-07-11 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Astrid Krag, der er integrationsordfører for SF, udtrykker bekymring og sammenligner de katolske håndværkere fra Polen med den muslimske bevægelse Hizb-ut-Tahrir ...

x

Share: Agurketiden er over os


Pilgrimsvandring til Czestochowa - noget for dig?

2008-06-25 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I en samtale med katpod.dk fortæller Lisbeth Rtz om årets vandring fra Krakow til Polens berømte Maria-valfartssted

x

Share: Pilgrimsvandring til Czestochowa - noget for dig?


Hilsen fra paven til katpod.dk

2008-06-22 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

I en tale ved et møde i Rom for repræsentanter for katolske radiostationer nævnte pave Benedikt katpod.dk - sådan da

x

Share: Hilsen fra paven til katpod.dk


En samtale med Tove Videbæk

2008-06-19 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Sammen med andre har tidl. folketingsmedlem for Kristendemokraterne, Tove Videbæk, taget initiativ til et værdipolitisk netværk, som skal udbrede de kristne værdier i samfundet. I en samtale med katpod.dk uddyber hun formålet med netværket

x

Share: En samtale med Tove Videbæk


Er genindførelse af den gamle latinske messe på vej i alle sogne?

2008-06-16 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

En kommentar til, at kardinal Dario Castrillon Hoyos ved et pressemøde i London har udtalt sig i den retning

x

Share: Er genindførelse af den gamle latinske messe på vej i alle sogne?


Dengang flertallet af danske katolikker boede i kolonierne

2008-06-14 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

På et møde i foreningen Ælnoth præsenterede Willy Frendrup lørdag eftermiddag en ny bog om Den katolske Kirke i de danske tropekolonier

x

Share: Dengang flertallet af danske katolikker boede i kolonierne


Danske Kirkers RÃ¥d i dialog med muslimske organisationer

2008-06-12 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Mistænkeliggørelsens eller nysgerrighedens hermeneutik - det var det alternativ, som stiftspræst Lissi Rasmussen lagde ud med, da hun ved et møde torsdag i Metodistkirken i Odense åbnede kirkernes dialog med muslimerne

x

Share: Danske Kirkers RÃ¥d i dialog med muslimske organisationer


Forsoning og polarisering

2008-06-12 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Om ny-ateismen og dannelsen af kristne netværk

x

Share: Forsoning og polarisering


Da pastoralrådet klappede ad søster Lydia

2008-06-08 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Danmarks katolske bispedømme er godt i gang med at opdatere sit medlemsregister. I den forbindelse ligger sognesekretæren i Tønder, sr. Lydia Timmermann, klart i spidsen

x

Share: Da pastoralrådet klappede ad søster Lydia


Infotjenesten skal drøftes på pastoralrådsmødet

2008-05-27 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

På pastoralrådsmødet på Magleås den 7. - 8. juni skal et oplæg til reorganisering af bispedømmets informationstjeneste drøftes. Hør nærmere om indholdet i denne udsendelse

x

Share: Infotjenesten skal drøftes på pastoralrådsmødet


Danmark får snart en ny prinsesse Marie

2008-05-18 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- men omkring det forrige århundredeskifte havde vi faktisk en anden franskfødt prinsesse Marie i Danmark

x

Share: Danmark får snart en ny prinsesse Marie


Ny sekretær for Nordisk Bispekonference - og arrestation af syv Bahai ledere i Iran

2008-05-16 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- to nyheder, som ikke har noget som helst med hinanden at gøre - og så måske dog alligevel

x

Share: Ny sekretær for Nordisk Bispekonference - og arrestation af syv Bahai ledere i Iran


En ændring af lukkeloven svigter søndagen

2008-05-10 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

- det mener biskop Czeslaw, som fortæller, at de nordiske biskopper er på vej med et hyrdebrev, der handler om søndagen

x

Share: En ændring af lukkeloven svigter søndagen


Underlig afstandtagen fra nødvendig dialog

2008-05-08 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)

Biskop Czeslaw kommenterer den debat, som er opstået i kølvandet af, at Danske Kirkers Råd har sendt et svar på brevet til de kristne kirker fra 138 lærde og ledende muslimer

x

Share: Underlig afstandtagen fra nødvendig dialog


Abbed Christopher Jamison i København

2008-05-07 :: redaktion@katpod.dk (katpod.dk)