Home  /  Podcast Directory  /  Videocasts  /  Swedish LingQ


Last update: 2011-06-28

#29 André and Anders – Systembolaget

2011-06-28 :: LingQ.com

André och Anders fortsätter att diskutera svenska fenomen. Den här veckan pratar de om Systembolaget och det statliga monopolet som reglerar försäljning och konsumtion av alkohol i Sverige. André and Anders continue their discussions of Swedish ph...…

x

Share: #29 André and Anders – Systembolaget


#28 André and Anders – Apocalypse Again

2011-06-17 :: LingQ.com

En pastor fick stor uppmärksamhet i media nyligen för att ha förutspÃ¥tt att jorden skulle gÃ¥ under den 21 maj 2011. André och Anders pratar om apokalypsens renässans. A preacher gained much attention in the media recently for his prediction that t...…

x

Share: #28 André and Anders – Apocalypse Again


#27 André and Anders – Social Competence

2011-06-01 :: LingQ.com

André och Anders pratar kort om begreppet social kompetens och den oproportionerligt stora betydelse som det har i arbetslivet. André and Anders talk briefly about social competence and the disproportionate importance placed on it in the job marke...…

x

Share: #27 André and Anders – Social Competence


Learn Swedish Online with LingQ

2011-03-25

Welcome to Swedish LingQ! We hope our podcasts help you learn Swedish online quickly and efficiently. In addition to the SwedishLingQ podcasts, there are thousands more Swedish lessons available to study on LingQ using our revolutionary system for...…

x

Share: Learn Swedish Online with LingQ


Beginner #44 – Eating Out, Part 10

2010-01-06

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 10 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Diff...…

x

Share: Beginner #44 – Eating Out, Part 10


Beginner #43 – Eating Out, Part 9

2009-12-23

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 9 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Diffi...…

x

Share: Beginner #43 – Eating Out, Part 9


Beginner #42 – Eating Out, Part 8

2009-12-09

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 8 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Diffi...…

x

Share: Beginner #42 – Eating Out, Part 8


#26 André & Anders – Tuning in – (Intermediate)

2009-11-25

It is clear after this podcast that André and Anders have developed an unhealthy addiction to TV-shows of all kinds. This week they talk about everything from Swedish soap opera classics like “Three Crowns” and “The Shipping Company” to more recen...…

x

Share: #26 André & Anders – Tuning in – (Intermediate)


Beginner #41 – Eating Out, Part 7

2009-11-25

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 7 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Diffi...…

x

Share: Beginner #41 – Eating Out, Part 7


Beginner #40 – Eating Out, Part 6

2009-11-11

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 6 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Diffi...…

x

Share: Beginner #40 – Eating Out, Part 6


#25 André & Anders – Work, Work, Work – (Intermediate)

2009-10-29 :: support@lingq.com (LingQ.com)

André and Anders talk about the financial crisis and the relationship between work and identity. In society, unemployment can often lead to depression when an unemployed person starts to question their identity and role in society. Another problem is that some people work more than full time while others are completely kept out of the job market. André and Anders further rant about the the common conception that unemployment is something awful and almost embarrassing, but a lot of people seem to secretly enjoy the freedom of not having a steady day job.

André och Anders pratar om finanskrisen och hur arbete och identitet korrelerar. Det är ett stort problem i samhället att arbetslöshet oftast leder till depression, eftersom den arbetslösa personen börja ifrågasätta sin identitet och roll i samhället. Ett annat problem är att vissa människor jobbar mer än heltid, medan andra är helt utestängda från jobbmarknaden. De pratar även om den vanliga uppfattningen att arbetslöshet är något hemskt och nästan skamfullt, men många människor verkar i smyg gilla friheten att inte ha ett dagjobb att gå till.

Difficulty: Intermediate
Category:  Professional Life
Duration:  12:14

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Work, Work, Work.

Permalink | Leave a comment  »

x

Share: #25 André & Anders – Work, Work, Work – (Intermediate)


Beginner #39 – Eating Out, Part 5

2009-10-28 :: support@lingq.com (LingQ.com)

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 5 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation.

Difficulty: Beginner
Category: Basic Swedish
Duration:  01:01

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Eating Out, Part 5.

Permalink | Leave a comment  »

x

Share: Beginner #39 – Eating Out, Part 5


Beginner #38 – Eating Out, Part 4

2009-10-14 :: support@lingq.com (LingQ.com)

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 4 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation.

Difficulty: Beginner
Category: Basic Swedish
Duration:  01:02

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Eating Out, Part 4.

Permalink | Leave a comment  »

x

Share: Beginner #38 – Eating Out, Part 4


Beginner #37 – Eating Out, Part 3

2009-09-30 :: support@lingq.com (LingQ.com)

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 3 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation.

Difficulty: Beginner
Category: Basic Swedish
Duration:  01:01

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Eating Out, Part 3.

Permalink | Leave a comment  »

x

Share: Beginner #37 – Eating Out, Part 3


#24 Anders & André – In Praise of Denmark’s Idleness

2009-09-19 :: support@lingq.com (LingQ.com)

André and Anders talk about the varying reactions to the swine flu in Scandinavian countries. Whereas in Sweden it has been portrayed by some media as the new black plague, in Denmark they seem to be dealing with it as just a regular cold, nothing to worry about. The podcast quickly escalates into a blatant tribute to the laid back country of Denmark.

André och Anders diskuterar det faktum att svininfluensans allvar porträtterats olika bland de nordiska länderna. Där man i Sverige ibland framställt det som att den nya pesten är här tycks man i Danmark inta en mer avslappnad attityd. Podcasten eskalerar snart till en ohämmad hyllning av det avslappnade landet Danmark.

Difficulty: Intermediate
Category:  Culture
Duration:  11:30

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Anders & André on Denmark’s Idleness.

Permalink | Leave a comment  »

x

Share: #24 Anders & André – In Praise of Denmark’s Idleness


Beginner #36 – Eating Out, Part 2

2009-09-16 :: support@lingq.com (LingQ.com)

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 2 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation.

Difficulty: Beginner
Category: Basic Swedish
Duration:  00:31

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Eating Out, Part 2.

Permalink | Leave a comment  »

x

Share: Beginner #36 – Eating Out, Part 2


Beginner #35 – Eating Out, Part 1

2009-09-02 :: support@lingq.com (LingQ.com)

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 1 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation.

Difficulty: Beginner
Category: Basic Swedish
Duration:  00:40

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Eating Out, Part 1.

Permalink | Leave a comment  »

x

Share: Beginner #35 – Eating Out, Part 1


#23 Anders & André – Analysis of Sports – (Intermediate)

2009-08-25 :: support@lingq.com (LingQ.com)

Probably because none of them are fit enough to participate, André and Anders this week somewhat bitterly discuss the phenomenon of sports. Although they find the group dynamics of fans and teams fascinating, discontent is expressed at the fact that Swedish state television annually broadcasts a seven hour long skiing race, while almost never broadcasting live from artistic equivalents such as festivals and concerts.

Antagligen för att ingen av dem är i tillräckligt bra form för att delta diskuterar André och Anders den här veckan lite bittert fenomenet sport. Även om de finner gruppdynamiken hos fans och lag fascinerande, så uttrycks ett missnöje med att Sveriges Television årligen sänder ett sju timmars skidlopp, medan de nästan aldrig sänder live från konstnärliga alternativ som festivaler och konserter.

Difficulty: Intermediate
Category:  Sports
Duration:  11:24

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Analysis of Sports.

Permalink | Leave a comment  »

x

Share: #23 Anders & André – Analysis of Sports – (Intermediate)


Beginner #34 – Greetings and Goodbyes, Part 8

2009-08-19 :: support@lingq.com (LingQ.com)

A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 8 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation.

Difficulty: Beginner
Category: Basic Swedish
Duration:  00:39

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to Greetings and Goodbyes, Part 8.

Permalink | Leave a comment  »

x

Share: Beginner #34 – Greetings and Goodbyes, Part 8


#22 Anders & André – The Degeneration of Knowledge – (Intermediate)

2009-08-11 :: support@lingq.com (LingQ.com)

André and Anders ask what happens to genuine knowledge when information is just one mouse click away? Is there a difference between generations when it comes to the use of information, depth of understanding and even level of awareness? Can an eventual degeneration of knowledge be blamed on the Internets bottomless well of loose information?

André och Anders frågar vad som händer med genuin kunskap när information bara är ett musklick iväg? Finns det en skillnad mellan generationer vad gäller användandet av information, djup av förståelse och kanske till och med nivå av medvetande? Kan ett eventuellt förfall av kunskap härledas till Internets bottenlösa brunn av lös information?

Difficulty: Intermediate
Category:  Education
Duration:  11:21

Click here to see the full transcript of this podcast.

Click here to listen to The Degeneration of Knowledge.

Permalink | Leave a comment  »

x

Share: #22 Anders & André – The Degeneration of Knowledge – (Intermediate)


Beginner #44 – Eating Out, Part 10

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 10 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…

x

Share: Beginner #44 – Eating Out, Part 10


Beginner #43 – Eating Out, Part 9

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 9 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…

x

Share: Beginner #43 – Eating Out, Part 9


Beginner #42 – Eating Out, Part 8

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 8 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…

x

Share: Beginner #42 – Eating Out, Part 8


#26 André & Anders – Tuning in – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

It is clear after this podcast that André and Anders have developed an unhealthy addiction to TV-shows of all kinds. This week they talk about everything from Swedish soap opera classics like “Three Crowns” and “The Shipping Company” to more...…

x

Share: #26 André & Anders – Tuning in – (Intermediate)


Beginner #41 – Eating Out, Part 7

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 7 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…

x

Share: Beginner #41 – Eating Out, Part 7


Beginner #40 – Eating Out, Part 6

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 6 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…

x

Share: Beginner #40 – Eating Out, Part 6


#25 André & Anders – Work, Work, Work – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

André and Anders talk about the financial crisis and the relationship between work and identity. In society, unemployment can often lead to depression when an unemployed person starts to question their identity and role in society. Another problem is tha…

x

Share: #25 André & Anders – Work, Work, Work – (Intermediate)


Beginner #39 – Eating Out, Part 5

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 5 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…

x

Share: Beginner #39 – Eating Out, Part 5


Beginner #38 – Eating Out, Part 4

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 4 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…

x

Share: Beginner #38 – Eating Out, Part 4


Beginner #37 – Eating Out, Part 3

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 3 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…

x

Share: Beginner #37 – Eating Out, Part 3


#24 Anders & André – In Praise of Denmark’s Idleness

0000-00-00 :: LingQ.com

André and Anders talk about the varying reactions to the swine flu in Scandinavian countries. Whereas in Sweden it has been portrayed by some media as the new black plague, in Denmark they seem to be dealing with it as...…

x

Share: #24 Anders & André – In Praise of Denmark’s Idleness


Beginner #36 – Eating Out, Part 2

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 2 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…

x

Share: Beginner #36 – Eating Out, Part 2


Beginner #35 – Eating Out, Part 1

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue which takes place in a restaurant. Part 1 of 10 episodes. It is a good idea to listen many times to each part. This story is available in other languages at LingQ. You can use these versions...…

x

Share: Beginner #35 – Eating Out, Part 1


#23 Anders & André – Analysis of Sports – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

Probably because none of them are fit enough to participate, André and Anders this week somewhat bitterly discuss the phenomenon of sports. Although they find the group dynamics of fans and teams fascinating, discontent is expressed at the fact that...…

x

Share: #23 Anders & André – Analysis of Sports – (Intermediate)


Beginner #34 – Greetings and Goodbyes, Part 8

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 8 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…

x

Share: Beginner #34 – Greetings and Goodbyes, Part 8


#22 Anders & André – The Degeneration of Knowledge – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

André and Anders ask what happens to genuine knowledge when information is just one mouse click away? Is there a difference between generations when it comes to the use of information, depth of understanding and even level of awareness? Can...…

x

Share: #22 Anders & André – The Degeneration of Knowledge – (Intermediate)


Beginner #33 – Greetings and Goodbyes, Part 7

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 7 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…

x

Share: Beginner #33 – Greetings and Goodbyes, Part 7


#9 Jonny & Astrid - Amsterdam - (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

Jonny & Astrid talk about Amsterdam. (Jonny & Astrid pratar om Amsterdam.) Difficulty: Intermediate Category: Travel Duration: 05:56 Click here to see the full transcript of this podcast. Click here to listen to Jonny & Astrid on Amsterdam.…

x

Share: #9 Jonny & Astrid - Amsterdam - (Intermediate)


#7 Astrid & Jonny - Vacation in Skåne - (intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

Astrid and Jonny discuss a vacation in “SkÃ¥ne”.(Astrid och Jonny pratar om semestern i SkÃ¥ne.) Difficulty: Intermediate Category: Travel Duration: 09:00 Click here to see the full transcript of this podcast. Click here to listen to Vacation in SkÃ¥n…

x

Share: #7 Astrid & Jonny - Vacation in Skåne - (intermediate)


#6 Astrid & Jonny - Vacation in Prague (intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

Astrid and Jonny talk about their vacation in Prague.(Astrid och Jonny pratar om semestern i Prag.) Difficulty: Intermediate Category: Travel Duration: 08:46 Click here to see the full transcript of this podcast. Click here to listen to Vacation in Prague…

x

Share: #6 Astrid & Jonny - Vacation in Prague (intermediate)


Beginner #32 – Greetings and Goodbyes, Part 6

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 6 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…

x

Share: Beginner #32 – Greetings and Goodbyes, Part 6


#21 Anders & André – The Royal Republic of Sweden – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

André and Anders discuss the fact that Sweden has a royal family. How can such a medieval form of government coexist with an otherwise modern, enlightened and democratic society such as Sweden’s? We conclude that the charmingly harmless mannerisms of..…

x

Share: #21 Anders & André – The Royal Republic of Sweden – (Intermediate)


Beginner #31 – Greetings and Goodbyes, Part 5

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 5 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…

x

Share: Beginner #31 – Greetings and Goodbyes, Part 5


#20 Anders & André – Summer of Love – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

André just came back from playing a gig with his band at Sweden’s take on music festival Woodstock – the Hultsfredfestival. Hence, this week Anders and André discuss the phenomenon of festival going. Towards the end of the podcast, we...…

x

Share: #20 Anders & André – Summer of Love – (Intermediate)


Beginner #30 – Greetings and Goodbyes, Part 4

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 4 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…

x

Share: Beginner #30 – Greetings and Goodbyes, Part 4


#19 Anders & André – The Swedish Summer Holiday – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

Feeling the warm rays of the sun, hearing the children playing beneath the balcony, birds singing in the trees and neighbours mowing their lawns, André and Anders were inspired to talk a little bit about the Swedish summer holiday. I...…

x

Share: #19 Anders & André – The Swedish Summer Holiday – (Intermediate)


#27 André and Anders - Social Competence

0000-00-00 :: LingQ.com

André och Anders pratar kort om begreppet social kompetens och den oproportionerligt stora betydelse som det har i arbetslivet. André and Anders talk briefly about social competence and the disproportionate importance placed on it in the job market. Dif…

x

Share: #27 André and Anders - Social Competence


Beginner #26 - Who is She?, Part 26

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 26 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 01:43 Click here to see the...…

x

Share: Beginner #26 - Who is She?, Part 26


Beginner #25 - Who is She?, Part 25

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 25 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 01:29 Click here to see the...…

x

Share: Beginner #25 - Who is She?, Part 25


Beginner #29 – Greetings and Goodbyes, Part 3

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 3 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…

x

Share: Beginner #29 – Greetings and Goodbyes, Part 3


#18 André & Anders – Swedish Cinema – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

Ingmar Bergman, Greta Garbo and Ingrid Bergman were the first Swedes to make it big on the silver screen early in the last century. The legacy and legend of these true jetset personalities continue to fascinate. André and Anders provide...…

x

Share: #18 André & Anders – Swedish Cinema – (Intermediate)


Beginner #28 – Greetings and Goodbyes, Part 2

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 2 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…

x

Share: Beginner #28 – Greetings and Goodbyes, Part 2


Beginner #27 – Greetings and Goodbyes, Part 1

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple dialogue introducing some of the common greetings and salutations. Part 1 of 8 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. You can use these versions to provide a direct translation. Difficulty: Beginner Category: Basic.…

x

Share: Beginner #27 – Greetings and Goodbyes, Part 1


#17 André & Anders – The Swedish Pop Wonder – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

Since the glory days of pop group ABBA, and the days of the perhaps not so glorious, yet important, pop group Ace of Base, Sweden has come to develop into one of the world’s leading nations when it comes to...…

x

Share: #17 André & Anders – The Swedish Pop Wonder – (Intermediate)


#16 André & Anders – A Midsummer Night’s Dream

0000-00-00 :: LingQ.com

These first and beautiful summer months are in Sweden a time of many traditional celebrations. This week, André and Anders talk about Midsummer, the ancient celebration of the longest day of the year. One might perhaps want to call it...…

x

Share: #16 André & Anders – A Midsummer Night’s Dream


Beginner #24 - Who is She?, Part 24

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 24 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 01:28 Click here to see the...…

x

Share: Beginner #24 - Who is She?, Part 24


Beginner #23 - Who is She?, Part 23

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 23 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 01:11 Click here to see the...…

x

Share: Beginner #23 - Who is She?, Part 23


Beginner #22 - Who is She?, Part 22

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 22 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 01:04 Click here to see the...…

x

Share: Beginner #22 - Who is She?, Part 22


#15 André & Anders – Right or Wrong? – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

In the early 1990’s Sweden was hard hit by a storm of right wing extremism finding its way through the country. It had a more polished, sophisticated and seemingly harmless presentation than ever before, attracting in addition to its usual...…

x

Share: #15 André & Anders – Right or Wrong? – (Intermediate)


#14 André & Anders – A Layman’s Humble Perspective on Integrity – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

André and Anders try humbly to get involved in domestic politics, discussing three recent developments in legislation, all somehow relating to individual freedom and integrity; The IPRED-law, the FRA-law and the trial against the individuals behind torre…

x

Share: #14 André & Anders – A Layman’s Humble Perspective on Integrity – (Intermediate)


#13 André & Anders – IKEA, as Swedish as it gets – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

André and Anders talk about their hometown of Älmhult where global furniture giant IKEA saw its beginnings in the 1940’s. Even though IKEA today is one of the biggest furniture companies in the world, Älmhult remains a small and tightly...…

x

Share: #13 André & Anders – IKEA, as Swedish as it gets – (Intermediate)


#12 André & Anders – The Celebration of Valborg – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

André and Anders talk about the Swedish tradition of Valborg. Celebrated annually on the last day of April it signifies the end of winter and arrival of spring. People gather to eat, drink and socialize. This year, André went to...…

x

Share: #12 André & Anders – The Celebration of Valborg – (Intermediate)


#11 André and Anders – A brief introduction to Malmö – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

“I think I like this city”. André and Anders talk about the city of Malmö. Located in the very south of Sweden it is considered a portal to the rest of Europe and has become a centre of great cultural...…

x

Share: #11 André and Anders – A brief introduction to Malmö – (Intermediate)


#10 Anders & André – The Homecoming of Annika Östberg Deasy – (Intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

André and Anders informally rant about the recent and long anticipated homecoming of Annika Östberg Deasy, a Swedish woman sentenced in 1981 to 25 years to life for the first degree murder of a California law officer. André och Anders...…

x

Share: #10 Anders & André – The Homecoming of Annika Östberg Deasy – (Intermediate)


Beginner #21 - Who is She?, Part 21

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 21 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 00:58 Click here to see the...…

x

Share: Beginner #21 - Who is She?, Part 21


Beginner #20 - Who is She?, Part 20

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 20 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 01:10 Click here to see the...…

x

Share: Beginner #20 - Who is She?, Part 20


Beginner #19 - Who is She?, Part 19

0000-00-00 :: LingQ.com

A simple, but entertaining story of how 3 people meet because of the Linguist. Part 19 of 26 episodes. This simple story is available in other languages at LingQ. Difficulty: Beginner Category: Beginner Duration: 00:56 Click here to see the...…

x

Share: Beginner #19 - Who is She?, Part 19


#8 Astrid & Jonny – Working Around the Home – (intermediate)

0000-00-00 :: LingQ.com

Astrid and Jonny talk about doing work in their apartment.(Astrid och Jonny pratar om gjorda arbeten i lägenheten.) Difficulty: Intermediate Category: Everyday Life Duration: 06:32 Click here to see the full transcript of this podcast. Click here to list…

x

Share: #8 Astrid & Jonny – Working Around the Home – (intermediate)


#29 André and Anders - Systembolaget

0000-00-00 :: LingQ.com

André och Anders fortsätter att diskutera svenska fenomen. Den här veckan pratar de om Systembolaget och det statliga monopolet som reglerar försäljning och konsumtion av alkohol i Sverige. André and Anders continue their discussions of Swedish phen…

x

Share: #29 André and Anders - Systembolaget


#28 André and Anders - Apocalypse Again

0000-00-00 :: LingQ.com

En pastor fick stor uppmärksamhet i media nyligen för att ha förutspÃ¥tt att jorden skulle gÃ¥ under den 21 maj 2011. André och Anders pratar om apokalypsens renässans. A preacher gained much attention in the media recently for his prediction...…

x

Share: #28 André and Anders - Apocalypse Again


Swedish LingQ

Swedish LingQ


Switch to our mobile site